Dario Hrebak, bjelovarski gradonačelnik koji je sredinom studenog preuzeo Hrvatsku socijalno-liberalnu stranku, nije naslijedio „zlatnu koku”. Ta je stranka, naime, prošlu godinu završila u debelom minusu od čak 294 tisuće kuna, vidljivo je iz danas objavljenih financijskih izvješća političkih stranaka. HSLS je tijekom 2019. godine uprihodio 1,25 milijuna kuna, dok je na rashodovnoj strani zabilježeno 1,5 milijuna kuna troškova. Rezultat je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 294 tisuće kuna.

Predsjednička kampanja

U odnosu na financijski plan za tu godinu, očito je da su HSLS u minus ponajviše „otjerali” troškovi promidžbe i informiranja koji su, u odnosu na godinu ranije, učetverostručeni sa 81 na 301 tisuću kuna. Niti godinu ranije HSLS nije završio u plusu, no 2018. godine manjak prihoda nad rashodima iznosio je 47 tisuća kuna. Moguće je da se uzrok drastičnom povećanju tropkova promidžbe i informiranja krije u odluci HSLS-a da ima svojeg kandidata na predsjedničkim izborima. Podsjetimo, riječ je o Dejanu Kovaču, nezavisnom kandidatu kojega je podržao HSLS, a koji je na predsjedničkim izborima osvojio 0,95 posto glasova. Predsjednik njegova izbornog stožera bio je upravo Dario Hrebak, današnji predsjednik HSLS-a.

Što se pak najvećih stranaka tiče, vladajuća stranka, HDZ, prošlu je godinu završila s viškom od 3,8 milijuna kuna, a najjača oporbena stranka, SDP, s manjkom od 1,1 milijun kuna.