Hrvatske ceste raspisale su javni natječaj za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za projektiranje i ishođenje svih potrebnih dozvola za proširenje državne ceste od Rakitnice do Đurđevca u duljini od 14,4 kilometara.

Nastavak je to aktivnosti koje bi za nekoliko godina trebale rezultirati potpuno obnovljenom, širom i za promet mnogo sigurnijom cestom koja spaja Bjelovar i Đurđevac. Novi natječaj, podsjetimo, objavljen je niti mjesec dana nakon što su Hrvatske ceste odabrale najpovoljnijeg izvođača radova za dionicu Bjelovar – Rakitnica u duljini od 12 kilometara.

Za projektiranje potrebno 2 godine

Što se tiče dionice od Rakitnice do Đurđevca, vrijednost natječaja procijenjena je na 1,4 milijuna kuna bez PDV-a, a ponude se otvaraju 15. srpnja. Nakon odabira najpovoljnijeg izvođača, projektiranje i vrijeme potrebno za ishođenje građevinske i ostalih potrebnih dozvola trebalo bi potrajati do dvije godine.

U javnom natječaju stoji kako navedenom dionicom u prosjeku prolazi 5.210 vozila dnevno. Gotovo 60 posto dionice odnosi se na naseljena područja.

-Postojeća geometrija ceste neprihvatljiva je za trenutni intenzitet prometa, s nizom blažih ili oštrih horizontalnih krivina bez izvedenih prijelaznica i s neprimjerenom niveletom i poprečnim padovima kolnika. Radijusi vertikalnih krivina na pojedinim prijevojima su premali. Raskrižja s županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama nisu uređena, bez lijevih skretača i svjetlosno signalnih uređaja (semafori). Autobusna ugibališta postoje, ali nisu u potpunosti uređena i usklađena sa važećim propisima – stoji, među ostalim, u projektnoj dokumentaciji.

Skretnice ili rotor

U Hrvatskim cestama očekuju da će projekt poslužiti za potpunu obnovu ceste, temeljitu obnovu kolnika i odvodnje ceste, ali i adekvatna rješenja svih priključaka i svih raskrižja izgradnjom dodatnih traka za skretanje ili rotora. Sukladno prostornim mogućnostima, u projekt bi se trebala uvrstiti i izgradnja pješačkih, biciklističkih ili pješačko-biciklističkih staza ili biciklističkih trakova.