Dugo očekivani radovi na obnovi i proširenju gotovo 17 kilometara duge ceste od Gudovca u Bjelovarsko-bilogorskoj do Farkaševca u Zagrebačkoj županiji započeli su početkom ovog tjedna. Riječ je o radovima čija vrijednost premašuje 20 milijuna kuna, a neophodni su kako bi se u promet pustila već izgrađena dionica brze ceste od Vrbovca do Farkaševca. S obzirom da je ugovoreni rok za izvođenje radova u Zagrebačkoj županiji određen na pet mjeseci, za očekivati je da će se kompletna prometnica, dakle uključujući i brzu cestu do Farkaševca, u promet pustiti tijekom proljeća 2019. godine.

“Uskočio” i Grad Bjelovar

Vrijedi napomenuti i kako Hrvatske ceste u potpunosti financiraju obnovu ceste u Zagrebačkoj županiji, dok dio troškova obnove bjelovarsko-bilogorskog dijela prometnice snosi Grad Bjelovar, u visini od pet milijuna kuna.
– Očekujem da radovi budu završeni sukladno potpisanom ugovoru, a sljedeći korak je “dovući” brzu cestu od Farkaševca do Bjelovara. Vidim spremnost čelnih ljudi Hrvatskih cesta i vjerujem da i tu možemo napraviti određeni iskorak. Radimo u tišini i ne želimo građane opterećivati datumima – ističe bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Što se pak tiče sadašnjeg stanja ceste od Gudovca do Farkaševca, na bjelovarsko-bilogorskom dijelu kolnik je u relativno lošem stanju, širine od 4,90 do 5,50 metara, s većim površinskim oštećenjima (mrežne pukotine) i ispusima, a postojeća geometrija ceste neprihvatljiva je čak i za trenutni intenzitet prometa, poručuje struka.

Kolnici se šire na 5,5 metara

Raskrižja ss županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama su neuređena, a autobusna ugibališta postoje, ali nisu u potpunosti uređena i usklađena s važećim propisima. Slično je i s pješačkim stazama u naseljenim dijelovima – djelomično postoje, ali su nekvalitetno izvedene i dotrajale. Odvodnja je uglavnom riješena otvorenim putnim jarcima van naselja i u naseljima. Propusti ispod ceste su dotrajali, a vode se ispuštaju u okolni teren bez riješene daljnje odvodnje.

Na propustu preko vodotoka Konjska rijeka nalazi se suženje kolnika na 3,90 metara. Zahvaljujući sadašnjim radovima, širina kolnika određena je na minimalno 5,5 metara metara, a tu je i bankina od minimalno pola metra. Trasa koja prolazi kroz Zagrebačku županiju mjestimično je dosta uža od bjelovarsko-bilogorske, pa će je budući izvođači radova na nekim mjestima morati proširivati za čak dva i pol metra.