Sljedećeg utorka proslavit ćemo Međunarodni dan žena, dana kada govorimo o ravnopravnosti spolova. U Gradskom vijeću Grada Bjelovara, od 26 vijećnika, njih 11 su pripadnice ljepšeg spola. Kad već nabrajamo, Bjelovarčani imaju i predsjednicu, a ne predsjednika Gradskog vijeća, a i sâm bjelovarski gradonačelnik ima dvije zamjenice, a ne zamjenika. Emancipaciji Bjelovarčana svakako je uvelike pomogla i bivša gradonačelnica, potom saborska zastupnica i potpredsjednica Vlade Đurđa Adlešič, a možemo se ponositi i relativno velikim brojem direktorica uspješnih privatnih tvrtki. S druge strane, možemo reći i da od 26 vijećnika njih 15 pripada muškom spolu, da Bjelovar ima gradonačelnika, a ne gradonačelnicu te da je broj muškaraca na čelnim pozicijama poduzeća mnogo veći od broja žena. Vijećnike smo pitali jesu li danas žene u Bjelovaru ravnopravne ili je to cilj za koji se i dalje moraju boriti.

Vanja Posavac (SDP): Najveći problem je obiteljsko nasilje nad ženama

– Smatram da je položaj žena danas u Bjelovaru dosta dobar, ali uvijek se može bolje. Imamo nekoliko žena u politici i poduzetništvu koje su se dokazale i čiji se rad cijeni. Što se tiče SDP-a, od pet gradskih vijećnika, tri su žene. SDP na svom čelu ima ženu, i to u već više mandata. No, to nije puko poštivanje kvota, već naš socijaldemokratski način razmišljanja. Žene ravnopravno sudjeluju i u raspravama na Gradskom vijeću i u Odborima. Primjerice, predsjednica Odbora za financije je – žena. Također, Gradski vrtić izašao je u susret i ženama, ali obiteljima općenito, s obzirom da radi u dvije smjene. Ako usporedimo situaciju od prije deset do 20 godina, ostvareni su značajni pomaci. U Bjelovaru imamo Sigurnu kuću za koju Grad Bjelovar plaća režijske troškove i smještaj, Obiteljski centar, a smatram da je i sama pravna pomoć puno veća kao i briga o ženama. Na žalost, još uvijek, kada govorimo o nasilju u obitelji, u većini slučajeva je to nasilje nad ženama. Problem je što se i puno takvog nasilja ne prijavljuje. Činjenica je i da je puno žena zaposleno na poslovima koji su slabije plaćeni npr. trgovina(prodavačice). Također, treba naglasiti, da se mi žene u politici još uvijek moramo mnogo više dokazivati, te mnogo više raditi od svojih muških kolega.

Radoslav Jambrušić (SDP): Veći napredak potreban u ruralnim sredinama

– Prije svega, svim pripadnicama ženskog spola čestitam Dan žena. Mislim da bismo se trebali više angažirati u društvenom i javnom životu da se ženama omogući veća zastupljenost. Ne zato što su žene, nego zato što se u praksi pokazalo da su sposobne u najmanju ruku kao muškarci, a upravo bi sposobnost trebala i morala biti osnovni kriterij za odabir. Naravno, imamo žene na čelnim pozicijama i u privatnom i u društvenom sektoru, ali ima i onih koje su na marginama, iako zaslužuju mnogo bolje pozicije. Vjerujem da je ponekad potrebno i malo više njihove hrabrosti za napredovanje. Generalno, smatram da je smjer u kojemu ide Bjelovar dobar, da su žene sve zastupljenije i da se na spol gleda sve manje. Mislim da više prostora za napredovanje po pitanju ravnopravnosti spolova postoji u nekim ruralnim sredinama na području županije, vjerojatno bi se tamo trebalo više poraditi na tome.