Jedna od mogućih poluga razvoja svakog hrvatskog grada, pa tako i Bjelovara, je racionalno i aktivno upravljanje gradskim nekretninama. Grad Bjelovar, ako je vjerovati službenim informacijama, veliku većinu svojih poslovnih i stambenih prostora ima u najmu. Iako derutnih i zapuštenih poslovnih i inih prostora u gradu ima više nego što bismo htjeli, valja napomenuti kako je to najčešće posljedica kronične hrvatske boljke – neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Grad Bjelovar, što je zakonska obveza svakog grada, jednom godišnje priprema, a tijekom godine provodi prodaju nekretnina u gradskom vlasništvu. I tu postoji problem, a taj je da se nekretnine ne smiju prodati ispod vrijednosti procijenjene od strane ovlaštenog vještaka, a njihove procjene često su više od onoga što bi poduzetnici i građani htjeli izdvojiti. Stoga dolazi do učestalog ponavljanja natječaja, a same transakcije događaju se vrlo rijetko. Naša kratka anketa pokazala je da je stav gradskih vijećnika o načinu na koji Grad Bjelovar upravlja svojim nekretninskim fondom u velikoj mjeri ovisan o tomu je li vijećnik u vlasti ili oporbi.

Ruža Hrga, HDZ: Upravljanje mora biti transparentnije

– Proces upravljanja gradskom imovinom, neovisno o tomu je li riječ o stambenim ili poslovnim prostorima, smatram nedovoljno transparentnim. Javnost nema dovoljno uvida u podatke tko koristi gradsku imovinu i na koji način. Da se upravljanje gradskom imovinom učini transparentnijim, vjerujem da bi se postigao određen napredak u smislu da bi pojedini prostori koji se koriste povremeno ili nikako, našli vlasnike ili unajmljivače koji bi ih efikasnije koristili. Ne kažem da Grad ne vodi brigu o svojoj imovini, već da se to može raditi na bolji način.

Niko Pinjuh, nezavisna lista Damira Bajsa: Grad je dobar upravitelj

– Imovinu kojom raspolaže, Grad dobro upravlja i koristi, što je vidljivo i iz toga što je većina zgrada u dobrom stanju i vidi se da se održavaju. Među pozitivne primjere svakako ubrajam Centar udruga u Masarykovoj, gdje su svoj prostor pronašle mnogobrojne udruge i političke stranke, a svoj prostor zahvaljujući gradu imaju i umirovljenici. Što se tiče prodaje gradskih nekretnina, podržavam tu opciju jer je mnogo bolje da netko tu imovinu aktivno koristi, nego da taj prostor zjapi prazan. Naravno, problem je odrediti odgovarajuću cijenu.

Željko Paun, nezavisna lista Damira Bajsa: Može to i bolje

– Grad imovinom upravlja dobro, ali uvijek je moguće da to bude i bolje. Postoji niz prostora za koje vjerujem da su u vlasništvu Grada, a u njima nema nikog. Krenimo s raskrižjem Zagrebačke i Šenoine, kat zgrade u kojemu se nalazi trgovina Naš dom. Tamo je prije bila uprava Univerzala, a sada nema nikog. Malo niže nalazi se zgrada gdje je prije bio đački dom, koja također godinama stoji prazna. Ako se već iz nekih razloga poslovni prostori ne mogu prodati, onda neka se daju u koncesiju, ako treba i za nula kuna, samo da netko tamo bude, da netko to održava.

Marijan Javurek, HNS: Upravlja se jako dobro

– Upravljanje grdskim nekretninama vrlo je važno, pa se o tome često raspravlja na sjednicama Gradskog vijeća. Grad Bjelovar jako dobro upravlja gradskom imovinom. Primjerice, cijena najma gradskih poslovnih prostora i poljoprivrednih zemljišta u odnosu na one komercijalne niža je i do 50 posto. Dakle, svi oni koji se bave obrtništvom i poljoprivredom u startu imaju kvalitetne uvjete. Naravno, postoje i one nekretnine koje bi trebalo prodati prvenstveno iz razloga da se stave u funkciju i da se netko u njima bavi poslovnom ili nekom drugom aktivnošću.