Piše: Vedran Cindrić

Gradski vlastodršci najavljuju projekt izgradnje nogometnog stadiona za NK Bjelovar koji će koštati preko 20 milijuna kuna te koji će biti sagrađen u blizini IV. osnovne škole to jest na sjevernom dijelu grada. Neki taj projekt pohvaljuju, neki ga smatraju preskupim i nepotrebnim. No, ono što većina građana sjevernog dijela Bjelovara smatra je to da je na tom području nasušno potrebna nova područna škola koja će smanjiti ‘pritisak’ na IV. osnovnu školu u kojoj se nastava održava u dvije smjene koje se rotiraju.

Ali, po pitanju takvog projekta malo se govori u gradskim političkim krugovima, stoga je osnovana Građanska inicijativa za izgradnju Područne škole Sjever, IV. osnovne škole Bjelovar. Inicijativa već ima i svoju facebook stranicu, a i najavljuju da idući tjedan kreću sa prikupljanjem potpisa podrške koja će trajati sve dok se ne skupi dovoljan broj potpisa koji će omogućiti raspravu o prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća.   Evo što u ime Građanske inicijative ZA kaže Marina Balen, dip. uč.

”Građani sjevernog dijela grada Bjelovara okupljaju se u inicijativu za izgradnju Područne škole Sjever, IV. osnovne škole Bjelovar zbog neodrživih postojećih prostornih uvjeta za odgoj i obrazovanje u matičnoj školi. Naime, IV. osnovnu školu pohađa ukupno 788 učenika u 36 razrednih odjela. Nastava je organizirana u dvije smjene koje rotiraju. Škola organizira i produženi boravak u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni. Uvođenjem dodatne izbornosti nastave u razrednoj nastavi pojavljuje se još veća potreba za dodatnim prostorima u školi.

Škola unazad nekoliko godina ne bilježi pad broja učenika, on je na razini upisnih godina na relaciji odstupanja od +-3 %. S obzirom da razne druge okolnosti utječu na broj razrednih odjela škola već dugi niz godina ima od 32-34 razredna odjela u matičnoj školi. Trenutni prostorni uvjeti ne omogućavaju jednosmjensku nastavu koja je postala prijeko potrebna za kvalitetne uvjete odgoja i obrazovanja naših učenika. Naselja koja obuhvaća upisno područje IV. osnovne škole već duže vrijeme bilježe značajan porast broja stanovnika i javlja se potreba za novim postornim kapacitetima.

Izgradanja Područne škole Sjever s pripadajućom jednodjelnom sportskom dvoranom omogućio bi rad u jednoj smjeni i niz prednosti koje trebaju biti PRIORITET razvoja svakog grada:

· ostvarivanje uvjeta sukladno Državnom pedagoškom standardu,

· priprema za novu mrežu školu (spajanje više škola u jedinstvenu administrativnu cjelinu – PŠ),

· bolja i kvalitetnija organizacija pohađanja izvannastavnih aktivnosti, dopunske i dodatne nastave,

· bolja i kvalitetnija organizacija prijevoza učenika u jednoj smjeni,

· bolja i kvalitetniji rad u produženom boravku,

· bolja i kvalitetnija organizacija izborne nastave u razrednoj i predmetnoj nastavi,

· bolji i kvalitetniji uvjeti za kabinetsku nastavu,

· bolja i kvalitetnija organizacija dnevnog i tjednog rasporeda sati,

· korištenje dvorane za redovitu nastavu i izvannastavne aktivnosti,

· korištenje dvorane u popodnevnim satima za sportske klubove i udruge,

· lakša i bolja organizacija pohađanja izvanškolskih aktivnosti (glazbena škola, sportske aktivnosti, kazalište, radionice, škole stranih jezika i dr.),

· više vremena u poslijepodnevnim satima za boravak s obitelji.

Građanska inicijativa ZA kreće s radom i prikupljat će potpise podrške za inicijatvu od svih stanovnika koji žive na upisnom području IV. osnovne škole Bjelovar. Inicijativa će se uručiti Gradskom vijeću Grada Bjelovara sukladno Statutu Grada Bjelovara.

Prikupljanje potpisa započinje 15. lipnja i trajat će dok se ne prikupi dovoljan broj potpisa koji će omogućiti raspravu o prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća. ”