Početkom ljeta Grad Garešnica je započeo sa provedbom projekta prekogranične suradnje u sklopu Interreg IPA – CBC – Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
Riječ je o projektu važnom za razvoj turističke infrastrukture, pod nazivom „Put baštine – od trapista do graničara“ koji Grad Garešnica provodi u suradnji sa Gradom Lipikom te Humanitarnom organizacijom Caritas Rimokatoličkog biskupskog ordinarijata Banja Luka. Ukupna vrijednost projekta iznosi 707.667,08 eura, od čega je Grad Garešnica zastupljen sa 225.992,90 eura. Sredstva su to kojima će se omogućiti uspostava 116 kilometara dugog prekograničnog turističkog puta, od Banja Luke preko Lipika do Garešnice sve s ciljem da se na tom putu očuvaju, obnove i urede značajni elementi kulturne, povijesne i prirodne baštine.

Prilika je to za iskorak Garešnice u smislu prepoznatljive kontinentalne turističke destinacije koja će, vjeruju u Gradu, ugodno iznenaditi i mnoge Gareščane. Tako će se projektom prvi puta katalogizirati, urediti i izložiti bogata etnografska zbirka garešničke okolice koja datira još od doba graničara. Grad će se urediti urbanom opremom i interpretacijskim tablama te putokazima, a postaviti će se takozvani Apollo park. Riječ je o dječjem igralištu koje će spravama u obliku raketa, podsjećati mlade generacije na poznatog Gareščana, Majka Vucelića koji je, mnogi i ne znaju, bio član misije Apollo. Realizacijom projekta uredili bi se i neki elementi posjetiteljske infrastrukture, ojačala turistička ponuda, te u suradnji sa partnerima, Grad Garešnica bi planski započeo čuvanje i promoviranje svoje do sada nepravedno zanemarene prirodne baštine – garešničkog Poilovlja.

-Obzirom da je Garešnica okružena sa više od 160 ha vodene površine, morali smo prihvatiti činjenicu da nam je grad zapravo na vodi. I da imamo posjete turista i promatrača ptica koji dolaze vidjeti upravo te naše vodene površine i 62 zaštićene vrste ptica. Granica područja ekološke mreže Natura 2000 prolazi sredinom grada. Ono što imamo moramo i očuvati i valorizirati. Ovim projektom nastojat ćemo probuditi i naše Gareščane da uvide bogatstvo prirodne i kulturne baštine našeg grada, ali i promovirati Garešnicu kao dio turističkog puta koji se veže na turističke atrakcije naših partnera na projektu, rekao je gradonačelnik Josip Bilandžija vjerujući da će slika Garešnice za 24 mjeseca, na kraju provedbe projekta, biti puno ljepša i privlačnija.