BJELOVAR – Mnogi gradovi trude se ekološko osvijestiti svoje građane te raznim edukacijama i objavama žele naglasiti važnost recikliranja otpada. Naši novinari provjerili su na više lokacija kontejnere za papir i plastiku te se iz prve ruke uvjerili kako Bjelovarčani odlažu otpad. Situacija je raznolika. Naime, na nekoliko odlagališta naši sugrađani su iznimno osviješteni te se u svakom kontejneru nalazi otpad za koji je i namjenjen. No, također kod gradskog groblja Borik i kod tvrtke Komunalac d.o.o. u kontejnerima za papir naišli smo na mnogo plastike, građevinskog materijala i kablova, dok su se u kontejnerima za plastiku nalazile staklene boce. Upitali smo tvrtku koja je zadužena za zbrinjavanje otpada kako se odnose prema tom problemu i što čine da se smanje ovakve situacije.

Osvješteni ispred kućnog praga

-Do sada je u 2018. godini sakupljeno je i predano na reciklažu više od tisuću tona korisnog otpada, a u toj brojci je uključen i otpad sa “zelenih otoka”. Sav otpad koji se odvojeno skuplja prije reciklaže još jednom se sortira i vade se nečistoće. Primijetili smo da je kvaliteta sirovina iz vreća skupljenih na kućnom pragu bolja nego na zelenim otocima. Također, primijetili smo da nam odvajanje plastike svima ide najteže, a posebno ispiranje sadržaja pa se u spremnicima zna naći različitih vrsta otpada i pojavljuju se i neugodni mirisi. Inače, iz papira i tekstila posebno je teško izvaditi nečistoće i dogodi se da dio otpada koji bude onečišćen na kraju završi na odlagalištu.– izjavila nam je Josipa Grubić Đođo, referentica za zaštitu okoliša i edukaciju. Dodaje da su u gradu Bjelovaru i osam okolnih općina u kojima Komunalac d.o.o. sakuplja miješani otpad spremnici za odvojeno sakupljanje otpada raspoređeni na više od 150 lokacija te da je u planu nabavka dodatnih spremnika.

-Smatramo da edukacija građana ovdje može napraviti najveću promjenu, tako Grad Bjelovar provodi projekt edukacije “Odvoji po boji” koji će se provoditi tijekom 2019. godine. Kazne nam nisu na prvom mjestu, ali su u Odluci predviđene ukoliko građani ne budu odlagali pojedine vrste otpada na odgovarajuće mjesto – izjavila je Grubić Đođo (vec)