U Čazmi veliku pažnju pridaju ekološkim temama i razvrstavanju otpada i edukaciji građana pristupa se od najranije dobi. Tako je svim učenicima proteklog tjedna podijeljen raspored sati, ujedno i edukativni letak koji poziva na ekološki osviješteno ponašanje i skreće pozornost na mogućnost razvrstavanja otpada u reciklažnom dvorištu čazmanskih Komunalija te u plavim kantama i komposterima. Letak je izradio Grad Čazma, u suradnji s Komunalijama, koje će još tijekom ovog mjeseca podijeliti i drugu komunalnu kantu za korisni otpad za naselje Bosiljevo.

-Grad Čazma je među prvima u Hrvatskoj pokrenula izdvajanje korisnog otpada iz komunalnog i trenutačno brojimo više od 55 posto kućanstva napodručju Grada Čazme koja imaju drugu kantu za korisni otpad. Taj oblik odvajanja imamo već deset godina i on se pokazao se korisnim za prirodu, a ujedno je ekonomski održiv – istaknuo je direktor Komunalija Ivan Beljan i dodao da se odvojeni korisni otpad do nedavno odvozio na sortiranje u Bjelovar, Varaždin, Ludbreg ili Križevce, a danas to obavljaju sami u iznajmljenom prostoru poslovne hale Čazmatransa.

Glomazni otpad

-Sortirnica nema tehničku opremu, pa komunalci ručno uspijevaju svaki kamion sortirati i tako predati sirovinu na daljnju obradu. Prošle smo godine izgradili novo reciklažno dvorište unutar komunalnog poduzeća, a ono radi punim kapacitetom. Dodatno obavljamo sakupljanje glomaznog otpada svake treće subote u mjesecu koje se odlaže u reciklažno dvorište, a navedenim sakupljanjem u prošloj godini u sortirnici smo izdvojili preko 60 tona papira, 10 tona plastike i tonu metala – otkrio je Beljan i naglasio da je u reciklažnom dvorištu skupljanje krenulo ove godine i do sada se recikliralo dvije tone papira, šest tona gume i dvije tone elektroničke opreme.

-Realna količina deponiranog otpada na jedini deponij Grada Čazme, Bukovinu, iznosio je 1500 tona, što iznosi ispod pola kilograma dnevno deponiranog komunalnog otpada po glavi stanovnika u Gradu Čazmi. Znajući da stanovnici EU prosječno proizvedu preko kilograma otpada po glavi stanovnika, iz toga vidimo da Čazmanci deponiraju upola manje – kazao je Beljan i dodao da je najvažniji komunalni otpad po svojoj težini biootpad.

-Molimo sve građane koji ne žive u stambenim zgradama da biootpad odvajaju u svoje kompostere i kao kompost vraćaju na svoje travnjake, voćnjake i vrtove. Boljom komunalnom disciplinom građana uvođenjem druge kante za sva domaćinstva, kao i posjedovanje kompostera ili samo mjesta za kompostiranje biootpada u privatnim dvorištima dobivamo sigurno rezultat ispod 0,3 kg/danu po stanovniku što je u odnosu na Europu samo 30 posto deponiranja komunalnog otpada – rekao je Beljan i dodao da bi s tako manjom količinom otpada omogućilo i zatvaranje deponija, koji bi se odvozio na susjedne deponije s postojećom cijenom odvoza komunalnog otpada što za domaćinstva iznosi 46,40 kn s PDV-om za komunalnu kantu od 120 litara.

Planirane investicije

-Ove godine u sanaciju deponija planiramo investirati preko 500 tisuća kuna kako bismo zadovoljili sve uvjete za okolišnu dozvolu. Što se tiče ispitivanja deponija, redovno obavljamo ispitivanje kvalitete zraka, podzemnih voda prije i poslije deponija te buke, sve po pravilima nadležnog Ministarstva. U skoroj budućnosti očekujemo definiranje županije i države gdje ćemo odvoziti komunalni otpad, dok ćemo mi zadržati posao sortiranja i recikliranja komunalnog otpada s težnjom da troškovi odvoza i deponiranja komunalnog otpada na drugi deponij budu što manji.