BJELOVAR – Danas su otvorene pristigle ponude za izvođača radova za rekonstrukciju i dogradnju Medicinske škole Bjelovar, a u sklopu još jednog vrijednog županijskog projekta Regionalnog centra kompetentnosti u zdravstvu.

Za projekt dogradnje Medicinske škole Bjelovar pristiglo je šest ponuda izvođača radova, a procijenjena projektantska vrijednost radova je 19,500,000,00 kuna. Cijena najniže pristigle ponude iznosi 18.615.088,18 kuna, a najviše zaprimljene ponude iznosi 20.881.286,21 kunu što znači kako je najniža pristigla ponuda za gotovo 900 tisuća kuna niža od projektirane vrijednosti.

Sada slijedi pregled i ocjena pristiglih ponuda, a rok za donošenje odluke o odabiru izvođača radova je 45 dana.

Podsjetimo, projekt Regionalnog centra kompetentnosti u zdravstvu Medicinske škole Bjelovar ukupno je vrijedan 62,5 milijuna kuna, a dogradnja Medicinske škole samo je jedan dio tog projekta. Medicinska škola Bjelovar nadogradit će za 2000 četvornih metara novog prostora u koji će biti smješteno 8 kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, 2 laboratorija, 2 specijalizirane učionice, opće učionice, kabineti za profesore te sanitarne i pomoćne prostorije.

Njegovom realizacijom Medicinska škola Bjelovar postat će centar obrazovanja u zdravstvu u ovom dijelu Hrvatske, a naglasak će biti na poticanju izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Inače, Regionalni centar kompetentnosti u zdravstvu samo je jedan od projekata Bjelovarsko-bilogorske županije na području grada Bjelovara vrijednih preko 400 milijuna kuna uz koji još možemo izdvojiti gradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar te gradnju nove glazbene škole Vatroslava Lisinskog – stoji u dopisu BBŽ-a.