Prva faza projekta je uspješno završena, a očekujemo da ćemo uspješno proći sve ostale faze ocjenjivanja. Čazma Natura je najznačajniji projekt za našu budućnost, barem za sljedeće dvije, tri godine koliko bi se trebao provoditi i ukupno je vrijedan 20 milijuna kuna, istaknuo je gradonačelnik Pirak

I službeno je potvrđeno, projektni prijedlog Grada Čazme – Čazma Natura uspješno je prošao prvu fazu provjere te je upućen u drugu fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava, koja se sastoji od provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti, kao i ocjene kvalitete.

-Prva faza projekta je uspješno završena, a očekujemo da ćemo uspješno proći sve ostale faze ocjenjivanja. Čazma Natura je najznačajniji projekt za našu budućnost, barem za sljedeće dvije, tri godine koliko bi se trebao provoditi i ukupno je vrijedan 20 milijuna kuna – istaknuo je gradonačelnik Pirak i dodao da je indikativno trajanje cjelokupnog postupka 120 kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 Daljnje vrednovanje

Podsjetimo, Projekt Čazma Natura osmišljen je od strane Grada Čazme te je pripremljen za natječaj Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Javnom ustanovom za zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Turističkom zajednicom Grada Čazme, udrugama civilnog društva te Osnovnom školom Čazma, koji će zajedno doprinijeti ostvarivanju ciljeva projekta.

Projekt Čazma Natura uspješno je prošao administrativnu provjeru te je upućen na daljnje vrednovanje, a obuhvaća zaštitu i revitalizaciju zaštićenih dijelova prirode, Regionalni park Moslavačka gora te područje Nature 2000. Projektom će se tako urediti:

1) Multifunkcionalni interpretacijski centar za posjetitelje kao polazišna točka za posjetitelje Grada Čazme
2) Informacijsko prodajni centar Zelena tržnica kao nastavak Multifunkcionalnog centra te nastavak prirodne i biološke raznolikosti
3) Interpretacijsko rekreacijski centar Bio park Čazma gdje će se revitalizirati opasna jama u središtu Grada te urediti prirodno kupalište s odgovarajućim popratnim sportskim sadržajima te poučnom stazom o biljnom i životinjskom svijetu Moslavačkog kraja.
4) Park Arboretum – uređenje područja oko škole koji će djeci omogućiti učenje u prirodi, ali i povećati njihovu sigurnost u školskom dvorištu
5) Istraživački i volonterski centar Osnovna škola uključuje uređenje dviju učionica koji će služiti razvoju istraživačkih projekata Osnovne škole
6) Poučno tematska pješačka staza Dolina Česme prati područje Nature 2000 u dužini od 12,5 km koje je bogato biljnim i životinjskim vrstama. Uređenje nasipa doprinosi boljoj zaštiti od poplava i povećava sigurnost ljudi

 Zeleni turizam

7) Medjame – arheološki lokalitet, stanište močvara i ptica uz kanal rijeke Česme.
8) Interpretacijski lokalitet Vustje – uređenje područja športsko ribolovnog društva koji će biti namijenjen za rekreaciju svim posjetiteljima .
9) Regionalni park Moslavačka gora – prezentacija geo lokaliteta Pleterac te nastanka Moslavačke gore.
10) Sportski park uz poučno-tematsku stazu
11) Komunalna infrastruktura (parking za bicikle, autobusna stanica)
Ovaj će projekt će promijeniti vizuru Grada Čazme te doprinijeti ostvarenju cilja, razvoju Grada zelenog turizma, koji će utjecati na razvoj kontinentalnog turizma i povećanje broja posjetitelja na turistički nerazvijenim područjima

Potpisan ugovor za uređenje energetske učinkovitosti

Gradu Čazmi odobreno je bespovratnih 250 tisuća kuna za obnovu zgrade ureda državne uprave. Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU “Program održivog razvoja lokalne zajednice” Grad Čazma je, uz Rehabilitacijski centar za starije i slabije pokretne osobe prijavio i projekt “Zaštita okoliša kroz unaprjeđenje energetske učinkovitosti zgrade javnog sektora”. Za provedbu projekta ukupno vrijednog 700 tisuća kuna, odobreno je 250 tisuća kuna bespovratnih sredstava koje će Grad iskoristiti za obnovu vanjske ovojnice zgrade javnog sektora (zgrada ureda državne uprave u Čazmi – Porezna uprava, Savjetodavna služba, Država geodetska uprava – Područni ured za katastar i dr.). Projektom će se postići značajne energetske uštede te doprinijeti zaštiti okoliša smanjenom uporabom energenata.