Početkom listopada u cijeloj zemlji održava se  Dječji tjedan pa tako, naravno, i u Bjelovaru – Gradu prijatelju djece i to pod motom ”Ljubav djeci prije svega”.

Tako je danas (utorak) u 11 sati organiziran Festival zabave i druženja (ZID festival) i Sajam mogućnosti, a sve se odvijalo u središtu grada to jest na korzu i oko paviljona. Cilj priredbe je bio pokazati ponudu svih programa i aktivnosti koji su namjenjeni osmišljavanju slobodnog vremena djece i mladih, a koje provode kulturno umjetničke, udruge tehničke kulture te sportske udruge, a sve u svrhu zdravog i sretnog odrastanja u sigurnom i poticajnom okruženju. Jedan od organizatora priredbe je bila i Policijska postaja Bjelovar tako da je nazočnu djecu pozdravio načelnik Žarko Čanađija te zamjenica gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec.