BJELOVAR – Tijekom prošlog vikenda policija je zabilježila nevjerojatan broj prekršaja prekoračenja brzine u prometu, njih čak 159. U prošli petak je najveća prekoračena brzina izmjerena na Sjevernoj zaobilaznici kod motociklista i ona je iznosila 177 km/h na dionici kolnika na kojemu je ograničenje 80 km/h što zasigurno jedan od rekorda prekoračenje brzine.

Potom je u Kupinovcu osobnom automobilu izmjereno 129 km/h na dionici kolnika na kojemu je ograničenje 60 km/h. Također, 113 km/h na dionici kolnika na kojemu je ograničenje 50 km/h izmjerena je u Predavcu, u Ulici Stjepana Radića na osobnom automobilu.

Kod osobnog automobila u prošlu subotu je najveća prekoračena brzina izmjerena na Sjevernoj zaobilaznici i ona je iznosila 121 km/h na dionici kolnika na kojemu je ograničenje 80 km/h te u Predavcu, u Ulici Stjepana Radića na osobnom automobilu kojemu je izmjereno 116 km/h na dionici kolnika na kojemu je ograničenje 50 km/h.

U prošlu nedjelju je najveća prekoračena brzina izmjerena u Predavcu, u Ulici Stjepana Radića na osobnom automobilu kojemu je izmjereno 107 km/h na dionici kolnika na kojemu je ograničenje 50 km/h.