Posljednjih godina nikad fleksibilniji školski kalendar. Ovaj put škole su unutar svojih županija i gradova mogle same predlagati kako bi bilo najbolje kombinirati odmor i nastavu i to unutar raspoloživa četiri modela.

Broj radnih dana i praznika u svakoj verziji ostaje isti, samo će biti drugačije raspoređeni. Za model četiri u kojem se mogu iskoristiti i jesenski odmor i zimski praznici u dva dijela, odlučile su se škole u našem kraju kojima je Županija osnivač. U skladu s tim donesena je i objavljena službena Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020, a istu opciju za učenike na svom području donio je i Grad Bjelovar.

Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine. Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine. Drugi dio zimskoga odmora počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače, s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine. Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja i završava već 10. travnja, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Nova školska godina počinje 9. rujna ove, a završava 17. lipnja sljedeće godine.