Stanovnici Daruvara i Našica prvi su u Hrvatskoj pozvani da lokalnoj upravi dostave podatke o nekretninama u svojem vlasništvu. Ti su podaci potrebni zbog novog obračuna poreza na nekretnine. Formulari su objavljeni na web stranici Grada, a dobit će ih svi vlasnici nekretnina i na svoje kućne adrese. Podsjetimo, porez na nekretnine počet će se plaćati od 1. siječnja 2018. godine, prema Zakonu o lokalnim porezima, koji je potkraj prošle godine prihvaćen u Saboru.

Baza obveznika

Novi formulari nužni su kako bi se ažurirala postojeća baza obveznika plaćanja komunalne naknade. Dodatno će se sve provjeravati na temelju podataka geodetske uprave, analizirat će se kupoprodajni ugovor i evidencija legaliziranih nekretnina. Komunalna naknada koju su građani do sada plaćali bit će temelj za obračun, no kako će porez na nekretnine objediniti porez na kuće za odmor, spomeničku rentu i spomenutu komunalnu naknadu, za očekivati je veći iznos no što su vlasnici do sada plaćali na ime komunalne naknade. Točan iznos novog opterećenja vlasnika nekretnina ne znaju ni u Gradu Daruvaru. Inače, godišnji iznos poreza po četvornom metru utvrđivat će se množenjem vrijednosti boda, koeficijenta zone, koeficijenta namjene, koeficijenta stanja i koeficijenta dobi. Vrijednost boda i zone određuju općine i gradovi. Neke stvari riješene su zakonom pa će koeficijent namjene za stanove u kojima vlasnici žive biti jedan, za vikendice bi mogao biti i do šest, iako se procjenjuje da će za većinu biti 3,5, dok će na nekretnine na koje se dosad plaćala spomenička renta koeficijent ići i do 12.

Ispunjavanje obavezno

Na iznos će utjecati i godina gradnje objekta pa će tako nekretnine sagrađene do 1940. godine biti najmanje oporezive, a najviše iznose poreza mogu očekivati vlasnici građevina sagrađenih nakon 1988. godine. U formularima koji Daruvarčanima već stižu na kuće adrese, pita se jesu li njihove kuće ili stanovi useljivi, imaju li bazen, kada su sagrađeni, jesu li dograđivani, je li ti riječ o objektu za stanovanje, odmor, na kojim katastarskim česticama se nalaze i slično. Ispunjavanje dobivenih obrazaca je obavezno. Tamo gdje se pokaže da se podaci koje su dostavili vlasnici nekretnina ne podudaraju s podacima iz javnih izvora uslijedit će kontrole, odnosno novo mjerenje objekta. Lokalna jedinica sama donosi odluku hoće li se porez ne nekretnine plaćati jednom godišnje, kvartalno, polugodišnje ili mjesečno. Do sada se u Gradsku upravu vratilo svega nekoliko ispunjenih formulara, no kako su tek nedavno započeli s njihovom distribucijom, to je bilo za očekivati. Daruvar će Odluku o dinamici plaćanja, upravo kao i većina lokalnih jedinica, donijeti nakon izbora nove vlasti u svibnju.