Iz bjelovarskog Komunalca stigle su dobra i loša vijest. Dobra je da odvoz smeća neće poskupjeti, a loša je da neće poskupjeti još samo par mjeseci. Naime, prvog studenog na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja mijenja čitav sustav prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, s naglaskom na izdvajanje komponenti koje se mogu reciklirati.

– Odvoz otpada neće poskupjeti odmah, ali poskupljenja su vrlo moguća već sljedeće godine kada će biti potrebno izvršiti prilagodbe cjelokupnog sustava organiziranog prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sukladno važećim zakonskim propisima – poručuje Ivan Ivančić, direktor Komunalca. Dodaje kako zakonodavac Uredbom želi potaknuti građane i tvrtke na što je moguće aktivnije sudjelovanje u izdvajanju reciklabilnih (oporabivih) komponenti iz otpada kako bi se na taj način smanjile ukupne količine otpada koje se odlažu u Hrvatskoj.

Savjesni Bjelovarčani

– Tarifni sustav mora biti prilagođen načelu ”onečišćivač plaća” pa je u tom smislu potrebno uložiti značajna sredstva u opremu i pripadajuće informatičke programe za mjerenje količine ili volumena otpada, kao i evidentiranje tih količina, te prilagođavati tarifni sustav. Povrh navedenog, dodatna ulaganja u značajnijim iznosima potrebna su i u sustav zbrinjavanja biorazgradivog otpada, kroz dodatne posude, vozila, radnike, ali i objekte za preradu poput kompostirnica – pojašnjava Ivančić. Što se pak tiče aktualne situacije u Bjelovaru, količine otpada koje se odvojeno prikupljaju u kontinuiranom su porastu zahvaljujući isključivo savjesnosti naših sugrađana.

Cjelokupni sustav propisan Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom ide upravo u smjeru pojačavanja aktivnosti na odvojenom prikupljanju oporabivih komponenti, stoga u Komunalcu očekuju bitno povećanje ovih količina u narednom razdoblju. No, nova pravila donose i nove cjenike, pa Ivančić očekuje da će odvoz komunalnog otpada bez iznimke poskupjeti u svim gradovima i općinama na području Republike Hrvatske.

 Ispunjenje obveza

– Naravno da je stav Uprave Društva, kao i gradskih vlasti, ustrajati na najracionalnijim rješenjima koja će rezultirati ispunjenjem zakonskih obveza, kao uvijek do sada, ali i štititi standard građana kroz minimalne troškove funkcioniranja sustava. Navedeno opredjeljenje već je dokazano kroz višegodišnju poslovnu praksu komunalnih društava u vlasništvu Grada Bjelovara – diplomatski zaključuje Ivančić.