Zagrebačke tvrtke Projektni biro 45 i F.I.L.D. projekt dobile su posao Hrvatskih cesta na javnom natječaju za odabir najpovoljnijeg izvođača radova za projektiranje i ishođenje svih potrebnih dozvola za proširenje državne ceste od Rakitnice do Đurđevca u duljini od 14,4 kilometara. Njihova ponuda od 964 tisuće kuna značajno je niža od procjene državne cestarske tvtrke koja je iznosila 1,4 milijuna kuna.

Zagrebačke tvrtke tako bi tijekom sljedeće dvije godine trebale pripremiti svu „papirologiju”, uključujući i ishođenje građevinskih dozvola, u sklopu aktivnosti koje bi za nekoliko godina trebale rezultirati potpuno obnovljenom, širom i za promet mnogo sigurnijom cestom koja spaja Bjelovar i Đurđevac. Prethodno je, podsjetimo, započelo i projektiranje dionice Bjelovar – Rakitnica u duljini od 12 kilometara.

Za projektiranje potrebno 2 godine

Što se tiče dionice od Rakitnice do Đurđevca, u javnom natječaju stoji kako navedenom dionicom u prosjeku prolazi 5.210 vozila dnevno. Gotovo 60 posto dionice odnosi se na naseljena područja.

-Postojeća geometrija ceste neprihvatljiva je za trenutni intenzitet prometa, s nizom blažih ili oštrih horizontalnih krivina bez izvedenih prijelaznica i s neprimjerenom niveletom i poprečnim padovima kolnika. Radijusi vertikalnih krivina na pojedinim prijevojima su premali. Raskrižja s županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama nisu uređena, bez lijevih skretača i svjetlosno signalnih uređaja (semafori). Autobusna ugibališta postoje, ali nisu u potpunosti uređena i usklađena sa važećim propisima – stoji, među ostalim, u projektnoj dokumentaciji.

Skretnice ili rotor

U Hrvatskim cestama očekuju da će projekt poslužiti za potpunu obnovu ceste, temeljitu obnovu kolnika i odvodnje ceste, ali i adekvatna rješenja svih priključaka i svih raskrižja izgradnjom dodatnih traka za skretanje ili rotora. Sukladno prostornim mogućnostima, u projekt bi se trebala uvrstiti i izgradnja pješačkih, biciklističkih ili pješačko-biciklističkih staza ili biciklističkih trakova.

Foto – ilustracija