Kako je i prije koji tjedan najavljeno, proteklih dana u Gradu Čazmi su krenuli s asfaltiranjem nerazvrstanih cesta, ali i popravljanjem onih mjesta koja su i do sada bila asfaltirana, no nagrizao ih je zub vremena. Radovi se nastavljaju i ovaj tjedan, a samo u proteklih nekoliko dana asfaltirana je tako površina ispred društvenog doma u Dapcima, kao i plato ispred društvenog i vatrogasnog doma u Donjem Mikloušu.

Uređeno je i autobusno stajalište u Gornjem Dragancu, a asfaltirano je i nekoliko odvojaka nerazvrstanih cesta, tj. onih cesta u vlasništvu Grada Čazme poput Buturiš Brda, Palančana, Linardićevog odvojka, kao i Komuševca. Investitor u sve ove zahvate je Grad Čazma, a izvođač radova bile su Komunalije.

-Još ovaj tjedan očekuje nas sanacija jednog mjesta u Marčanima, gdje je klizište prilično uništilo cestu. Riječ je o križanju dviju uličica, a već kroz nekoliko dana i tu ćemo točku dovesti u red – istaknuo je direktor Komunalija Ivan Beljan i dodao da je ukupna investicija u posljednja asfaltiranja iznosila oko 800 tisuća kuna, a sve je financirano iz proračuna Grada Čazme.

-Samo asfaltiranje u Komuševcu koštalo je oko 300 tisuća kuna, a svi preostali zahvati koštaju još oko 500 tisuća kuna. Više odvojaka i mjesta na koje su građani upozoravali sada su dovedeni u red i mislim da sada svi mogu biti i više nego zadovoljni – kazao je Beljan.

Podsjetimo, Grad Čazma svake godine znatna sredstva izdvaja za održavanje i sanaciju nerazvrstanih cesta, od kojih dobar dio otpada i na makadamske pravce. Tako su tijekom proljeća na području Grada Čazme koje obuhvaća 36 naselja nasipavane i uređivane nerazvrstane makadamske prometnice, a pod nadležnost Grada spada čak 70 pravaca koji ukupno pokrivaju 35 km makadama i 42 km asfaltiranih prometnica. Samo za održavanje tih nerazvrstanih cesta iz Gradskoga proračuna godišnje se izdvoji oko 2,5 milijuna kuna, a ove je godine ukupno navezeno oko dvije tisuće kubnih metara kamena.