Piše: Vedran Cindrić

BJELOVAR – Dok se u sjevernom dijelu grada vode završne pripreme za izgradnju nogometnog stadiona čiji će budžet probiti 20 milijuna kuna, u tom istom dijelu grada građani intenzivno prikupljaju potpise za izgradnju nasušno potrebne škole.

Štoviše, građani sjevernog dijela Bjelovara osnovali su Građansku inicijativu za izgradnju Područne škole Sjever, IV. osnovne škole te su zaključno s jučerašnjim danom prikupili 1436 potpisa i najavljuju daljnje prikupljanje potpisa po kvartovima, a omogućeno je online potpisivanje peticije.

Inače, inicijativa i prikupljanje potpisa je organizirano zbog neodrživih postojećih prostornih uvjeta za odgoj i obrazovanje u matičnoj školi. Naime, IV. osnovnu školu pohađa ukupno 788 učenika u 36 razrednih odjela. Nastava je organizirana u dvije smjene koje rotiraju. Škola organizira i produženi boravak u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni. Uvođenjem dodatne izbornosti nastave u razrednoj nastavi pojavljuje se još veća potreba za dodatnim prostorima u školi.

Škola unazad nekoliko godina ne bilježi pad broja učenika, on je na razini upisnih godina na relaciji odstupanja od +-3 %. S obzirom da razne druge okolnosti utječu na broj razrednih odjela škola već dugi niz godina ima od 32-34 razredna odjela u matičnoj školi. Trenutni prostorni uvjeti ne omogućavaju jednosmjensku nastavu koja je postala prijeko potrebna za kvalitetne uvjete odgoja i obrazovanja naših učenika. Naselja koja obuhvaća upisno područje IV. osnovne škole već duže vrijeme bilježe značajan porast broja stanovnika i javlja se potreba za novim postornim kapacitetima.

Izgradanja Područne škole Sjever s pripadajućom jednodjelnom sportskom dvoranom omogućio bi rad u jednoj smjeni i niz prednosti koje trebaju biti PRIORITET razvoja svakog grada:

· ostvarivanje uvjeta sukladno Državnom pedagoškom standardu,

· priprema za novu mrežu školu (spajanje više škola u jedinstvenu administrativnu cjelinu – PŠ),

· bolja i kvalitetnija organizacija pohađanja izvannastavnih aktivnosti, dopunske i dodatne nastave,

· bolja i kvalitetnija organizacija prijevoza učenika u jednoj smjeni,

· bolja i kvalitetniji rad u produženom boravku,

· bolja i kvalitetnija organizacija izborne nastave u razrednoj i predmetnoj nastavi,

· bolji i kvalitetniji uvjeti za kabinetsku nastavu,

· bolja i kvalitetnija organizacija dnevnog i tjednog rasporeda sati,

· korištenje dvorane za redovitu nastavu i izvannastavne aktivnosti,

· korištenje dvorane u popodnevnim satima za sportske klubove i udruge,

· lakša i bolja organizacija pohađanja izvanškolskih aktivnosti (glazbena škola, sportske aktivnosti, kazalište, radionice, škole stranih jezika i dr.),

· više vremena u poslijepodnevnim satima za boravak s obitelji – pojasni su iz Građanske inicijative za izgradnju Područne škole Sjever, IV. osnovne škole Bjelovar.