U suradnji dviju kulturnih ustanova, Narodne knjižnice „Petar Preradović“ i Državnog arhiva u Bjelovaru, a uz potporu Ministarstva kulture RH digitaliziran je Bjelovarski list, najdugovječniji bjelovarski tjednik.

Projekt digitalizacije obuhvaća sva godišta Bjelovarskog lista od početka njegova izlaženja (27. kolovoza 1949.) pa do 1991. godine.

Narodna knjižnica i Državni arhiv u Bjelovaru imatelji su originalnih primjeraka lista, a prvi sačuvani brojevi sežu u 1958. godinu. Tako, Arhiv čuva brojeve počevši od 1958., a Knjižnica s malim prekidima od 1960. godine.

U prvoj fazi (2019.) digitalizirana su 23 godišta – od 1958. do 1980. – koja se nalaze u fondu Knjižnice i Arhiva.

U drugoj fazi (2020.) planiramo digitalizirati godišta koja se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici u Zagrebu (od 1947. do 1957.) i godišta od 1981. do 1991. koja se nalaze u Knjižnici i Arhivu.

Digitalizacija je povjerena tvrtki Point d.o.o. iz Varaždina.
Poveznica na bazu do sada digitaliziranih godišta nalazi se na web stranicama Narodne knjižnice „Petar Preradović“ i Državnog arhiva u Bjelovaru.

Digitalizirana godišta od sada mogu on line pretraživati svi zainteresirani iz vlastitog doma, svog ureda, bilo gdje da se nalazili. Potrebno je samo imati priključak na Internet. Pretraživanje je moguće i u Knjižnici i Arhivu uz stručnu pomoć knjižničarskog i arhivskog osoblja pa korisnik tada ne mora imati računalo i Internet.
Digitalizacija omogućuje potpuno pretraživanje teksta, istovremeno svih brojeva, upisom ključne riječi.

Važnost Bjelovarskog lista

Za novinare, učenike, studente, znanstvenike, i sve koji proučavaju noviju povijest Bjelovara i regije Bjelovar, Bjelovarski list je nezaobilazan izvor informacija. Bjelovarski list najčešće je tražena i korištena građa u obje ustanove i zbog toga je izložen habanju i propadanju pa je digitalizacija bila nužno potrebna. Digitalizacijom smo dobili trajnu zaštitu izvornika, lakšu vidljivost i dostupnost građe najširem krugu korisnika te s tim u vezi i povećanu korištenost ove građe.

Značaj Bjelovarskog lista prvenstveno je u tome što on jedini u gradu kontinuirano već više od 70 godina prati sva aktualna događanja (politička, gospodarska, socijalna, kulturna, sportska).

Bjelovarski list pun je detalja koje nećemo nigdje drugdje pronaći. On svjedoči o svakodnevnom životu grada, ali i o promjenama izgleda grada. U njemu su sačuvani predjeli i zgrade kojih više nema, zabilježene su izgradnje novih stambenih blokova, tvornica, društvenih i sportskih objekata.

Za pojedina sela općine i regije Bjelovar, za pojedina društva i udruge Bjelovarski list je bio i ostao svojevrsni kroničar pa će svaki istraživač moći sada puno lakše doći do valjanih informacija.

Pored toga u listu ćemo pronaći portrete poznatih Bjelovarčana, u njemu su pjesme, priče i feljtone objavljivali Mato Lovrak, Mirko Sabolović, Zvonimir Lovrenčević, Eduard Špoljar, Željko Sabol, Goran Tribuson i mnogi drugi. (Tina Gatalica)