Kada se prije desetak i više godina od Vrbovca do Bjelovara trebala graditi brza cesta, jedan od izlaza bio je predviđen i u Rovišću. Koristio bi i nama u Bjelovaru, kojeg u šali ionako često nazivamo selom pored Rovišća.

Trebalo se, dakle, izgraditi to jedno čvorište nadomak Bjelovaru, ali i još dva dodatna u samom Bjelovaru, jedno u Gudovcu i jedno u Velikom Korenovu. Izgradnja čvorišta na brzoj cesti nije previše skupa jer nema naplatnih kućica, a i nagibi ne moraju biti prilagođeni većim brzinama.

Nema se para pa nek bude duplo skuplje

No, kako nije bilo dovoljno novca za izgradnju brze ceste, političkom odlukom ona je pretvorena u dvostruko skuplju autocestu. Obrazloženje je bilo sljedeće – Hrvatske ceste, tvrtka koja gradi brze ceste, previše je zadužena. No, Hrvatske autoceste, tvrtka zadužena za izgradnju autocesta, ima još prostora. Umjesto 500 milijuna kuna, cijena ceste tako je u tren oka skočila na milijardu kuna, a pojavio se tu i problem s projektnom dokumentacijom koju je valjalo promijeniti.

Desetak godina kasnije, izgrađena je i puštena u promet dionica brze ceste Vrbovec 2 – Farkaševac, a cesta od Farkaševca do Bjelovara postala je jednotračna i gradit će se u dvije etape. Prvo će se napraviti pet kilometara od Farkaševca prema Bjelovaru, tek toliko da se nastavi graditi, a onda će se valjda napraviti i sljedećih 12 kilometara prema Bjelovaru.

Cesta bez izlaza

Da je bilo mudrosti, možda se umjesto tih pet kilometara jednotračne brze ceste mogao iskamčiti koji kilometar više, uključujući i čvorište u Rovišću. To bi imalo daleko više smisla nego graditi pet kilometara ceste koja ne završava izlazom.

No, kada bi gradilo čvorište Rovišće, to bi značilo da je mudrost nastanila Hrvatske ceste, a i naše političare na vlasti. Vidi ih, pa oni grade cestu koja završava izlazom!

Možete li to zamisliti?

Reći ću vam zašto ja ne mogu.

Most u Korenovu

Zato što u Korenovu već deset godina imamo most koji niotkuda vodi prema ničemu. Taj most može biti samo vidljivi dio inače nevidljive autoceste koja od srca Bilogore vodi prema Hogwartsu, školi za mađioničare koju je svojedobno pohađao Harry Potter.

Ili zato što je Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama trebalo dvije do tri godine da u funkciju stave već izgrađeni komad brze ceste od Vrbovca do Farkaševca, a po kojoj se sada ne mogu voziti ni najobičniji kamioni jer je prilazna cesta, na koju su inače potpuno zaboravili, mjestimično toliko uska da ima ograničenje brzine od 30 kilometara na sat. Zato je sasvim logično da se gradi tih pet kilometara ceste koje neće završiti s izlazom, nego negdje usred pustopoljine. Kao što je i sasvim logično da Rovišće izgubi svoje čvorište.