BJELOVAR – Za iduću sjednicu Gradskog vijeća, u bjelovarskoj Gradskoj upravi pripremaju donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. U njoj će se pobliže odrediti datum održavanja izbora, a ista će stupiti na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Grada. Dakle, Bjelovarčani će uskoro na izbore. Čim odzvone novogodišnja zvona, valja im se raspitati tko im se sve nudi za zagovaranje njihovih prava, potreba i želja na najnižoj instanci odlučivanja.

Izborna promidžba

Predstavnike u ukupno 38 mjesnih odbora birat će na 64 biračka mjesta u svome gradu. Nažalost, do sada ih baš ne prati glas odgovornih građana jer se tim izborima jedva odazovu. Gledano u prosjeku, niti 20 posto, a iz gradskog proračuna za provedbu se svejedno potroši oko pola milijuna kuna. Inače, u skladu s temeljnim odlukama, redovni izbori za članove vijeća održavaju se obično u siječnju svake četvrte godine, a od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

-Nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora počinju teći izborni rokovi i to u dijelu kandidiranja odnosno predlaganja kandidacijskih lista ovlaštenih predlagatelja. Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora. Nakon što izborno povjerenstvo utvrdi pravovaljanost kandidacijskih lista, počinje izborna promidžba koja traje sve do izborne šutnje, odnosno 24 sata prije dana održavanja izbora – pojasnili su u Gradskoj upravi.

Ovlašteni predlagatelji mogu biti političke stranke i birači, a za člana vijeća mjesnih odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području MO čije se vijeće bira. Naravno broj vijećnika određuje se po veličini MO, odnosno broju birača u njemu pa tako bjelovarski odbori imaju pet, sedam ili devet članova.

Pobjeda HDZ-a

Na posljednjim izborima u 12 mjesnih odbora pobijedio je HDZ, a u deset grupe birača. Gradonačelnikov HSLS naklonost je uspio pridobiti u osam gradskih kvartova, tek jedan više od SDP-HNS-HSU-ABB koalicijske liste. No, kako to već kod nas biva, biračka premoć ne znači da su u četverogodišnjem mandatu u vijećima mjesnih odbora glavnu riječ baš uvijek vodili ljudi, odnosno stranke koje su građani izabrali. Iako najniža i naizgled nevažna razina građanskog odlučivanja, političarima je itekako u interesu da i na njoj imaju svoje ljude (sk)