Veleučilište u Bjelovaru ove godine primit će gotovo pola milijuna kuna iz gradskog proračuna, iako će se, zahvaljujući poreznim izmjenama, u gradsku blagajnu sliti čak deset milijuna kuna više nego lani. Vidljivo je to iz godišnjeg proračuna za 2018. godinu koje je većinom glasova usvojeno potkraj prošle godine. Izdvajanja za Veleučilište u Bjelovaru smanjena su sa prošlogodišnjih 8,4 na 7,9 milijuna kuna, iako je upravo potkraj prošle godine uveden i treći studij, studij računarstva, neophodan da se Visoka škola “unaprijedi” u Veleučilište.

Bjelovar kao kolonijalna sila

Iako, dakle, sama logika podrazumijeva da uvođenje novog studija iziskuje dodatne troškove poput, primjerice, većih izdataka za plaće profesora, u Gradskoj upravi odlučili su “kresati”.

– Smanjenje proračunskog izdvajanja za Veleučilište u Bjelovaru jedan je od razloga zbog kojih nismo podržali proračun za 2018. godinu. Što se ulaganja u obrazovanja tiče, vidimo i da je gradonačelnik odustao od izgradnje škole u sjevernom dijelu grada, gdje je značajno povećanje broja stanovnika – poručuje Nenad Nekvapil, predsjednik Kluba vijećnika oporbenog SDP-a. Dodaje kako se gradonačelnik samo na deklarativnoj razini zalaže za ulaganje u obrazovanje, dok se u realnosti ponaša upravo suprotno.

– Bojim se da će gradonačelnik pretvoriti Bjelovar u kolonijalnu silu, i to na način da će Bjelovarčana biti svugdje po svijetu jer će se masovno iseljavati. Imat ćemo lijepa pročelja, a Bjelovarčani će živjeti u Irskoj, Njemačkoj, Danskoj… – poručuje Nekvapil.

Dekanica potvrdila smanjenje budžeta

Zrinka Puharić, dekanica Velečilišta u Bjelovaru, potvrdila je da im je Grad ove godine smanjio budžet.
– U odnosu na prošlu godinu, plan rashoda s pozicije prihoda Grada Bjelovara jest manji za 470 tisuća kuna jer je prošle godine, a radi razvoja novog smjera i osnivanja Veleučilišta, bilo je potrebe za intenzivnijim ulaganjima. Kako je ranije i dogovoreno s Gradom Bjelovarom, sudjelovanje Grada Bjelovara s 1,7 milijuna u proračunu Veleučilišta u Bjelovaru 2018. godine potpuno je dostatno i usklađeno s razvojnim planom Veleučilišta – pojašnjava dekanica. Vrijedi napomenuti i kako je Veleučilište u Bjelovaru potkraj prošle godine dobilo donaciju od Erste banke u visini od stotinu tisuća kuna, namijenjenu upravo uređenju i opremanju nove informatičke učionice preddiplomskog studija računarstva. Jednako tako, iz izvršenja gradskog proračuna za 2016. godinu, vidljivo je da je Grad Bjelovar Visokoj tehničkoj školi doznačeno je 1,8 milijuna kuna.

Grad Bjelovar: “Lani im je trebalo više!”

Grad Bjelovar prije donošenja proračuna od svojih proračunskih korisnika traži izradu i dostavu njihovih financijskih planova za narednu financijsku godinu, odgovorili su naš upit o smanjenju dotacija iz gradske uprave.

-U rujnu 2017. godine Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Bjelovara zatražio je dostavu prijedloga financijskih planova za 2018. godinu proračunskih korisnika, tako i od Veleučilišta u Bjelovaru koji su oni dostavili u listopadu 2017. godine. U prijedlogu Financijskog plana Veleučilišta u Bjelovaru za 2018. godinu planirani su prihodi vlastiti i ostali u iznosu od 6.267.600 kuna i izvor prihoda iz Proračuna Grada Bjelovara u iznosu 1.730.000 kuna. Grad Bjelovar u cijelosti je priznao zatražena sredstava iz Proračuna Grada Bjelovar u 2018. godini Veleučilištu u Bjelovaru. U proračun za 2017. godinu bila su planirana veća sredstva za sufinanciranje rada Veleučilišta u Bjelovaru u iznosu 2.200.000 kuna zbog nabave informatičke opreme, koju je bilo potrebno nabaviti radi otvaranja novog, trećeg smjera Računarstva na Veleučilištu u Bjelovaru – odgovorili su iz Gradske uprave. (ik)