Na području Bjelovarsko-bilogorske županije do sada 11 osoba testirano na koronavirus, a svi nalazi bili su negativni. U samoizolaciji je trenutno 250 osoba, a donesene su i nove mjere i prevenzivne preporuke, javio je Civilni stožer Bjelovarsko-bilogorske županije u nedjelju, 15. ožujka nakon održane sjednice. Donesene su mjere i preventive preporuke za suzbijanje zaraze koronavirusom Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije:

– Određena je lokacija i objekt za karantenu sa parkirališnim prostorom za kamione u kojima će biti smješteni domaći vozači teretnih vozila nakon istovara tereta i odakle će prema potrebi odlaziti na put i ponovno se vraćati u karantenu.

– Apelira se na građane kojima je izdano Rješenje ili Odluka o samoizolaciji da se iste obavezno pridržavaju, te da ne izlaze iz svojih domova gdje su u samoizolaciji, a javljanja epidemiologu odnosno liječniku opće prakse da izvrše isključivo telefonskim putem

– Apelira se na građane da ne odlaze bez neodgodive potrebe liječnicima opće prakse ili na hitini prijem već da koriste telefonsku komunikaciju

– Nalaže se institucijama i ustanovama kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija da provedu Preporuku za rad tijela državne uprave u vezi pojave koronavirusa, te se preporuča svim drugim javnim tijelima da postupe s navedenom. (https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Preporuka.pdf).

– Ovlašćuje se Opća bolnica Bjelovar da, iako još na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema oboljelih od koronavirusa, izvrši potrebne pripreme za povećanje broja soba za opservaciju i izolaciju po naputku Ministarstva zdravstva, te dodatnih lokacija za pregled građana pod sumnjom na zaraženost koronavirusom

– Preporučuje se svim vlasnicima poslovnih prostora koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovački centri, banke i drugi) da se pridržavaju ranijih uputa Zavoda za javno zdravstvo vezano uz preporučeni razmak osoba u slučaju zadržavanja većeg broja osoba unutar prostora