Državni zavod za statistiku ovih je dana objavio publikaciju s podacima o broju studenata koji su u prošloj godini diplomirali na sveučilišnom studiju ili završili stručni studij, a u 2016. godini u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji diplomu je ukupno zaslužilo 670 ljudi. I ovi podaci pokazuju da su vremena u kojima su studiji i visoki škole uglavnom bili predviđeni za muškarce daleko iza nas, jer su u prošloj godini na svakog muškarca s diplomom dolazile gotovo dvije žene koje su zaslužile titulu akademske građanke.

Ukupno je tako u 2016. godini diplomiralo 254 muškaraca i 416 žena, a lijepo je vidjeti da je u svakoj jedinice lokalne samouprave s područja županije postojala barem jedna novodiplomirana osoba.
Sasvim logično, najviše onih koji su diplomirali u prošloj godini dolazi iz županijskog središta, Bjelovara. Diplomu je tako u 2016. godini zaslužio ukupno 281 Bjelovarčanin, od čega 113 muškaraca i 168 žena. Potom slijedi Daruvar sa 88 novodiplomiranih (31 muški, 57 žena), Garešnica sa 51 (23 muška, 28 žena), Grubišno Polje sa 36 (11 muških, 25 žena) te Čazma sa ukupno 33 osobe koje su diplomirale u 2016. godini, od čega 16 muškaraca i 17 žena.

Kad se gledaju općine, najviše mladih s diplomom zasluženom u prošloj godini bilo je u Rovišću, njih čak 32 (10 muškaraca, 22 žene), dok se dvije najmanje općine, Severin i Zrinski Topolovac mogu podičiti tek s jednim novim diplomantom. I u oba slučaja to su bile upravo žene. Posebno je zanimljivo da je tek u tri općine u prošloj godini diplome zaslužilo više muškaraca, nego žena, a to su Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica.