Projekt aglomeracije Bjelovara, Gudovca i Rovišća koji bi sjedište Bjelovarsko-bilogorske županije trebao pretvoriti u jedno veliko gradilište, što se najavljuje već godinama, i dalje je poprilično daleko od početka radova. Podsjetimo, financijska konstrukcija „teška” respektabilnih 257 milijuna kuna zatvorena je još početkom travnja ove godine, a raspisivanje javnog natječaja za izvođače radova na prvoj fazi Aglomeracije još uvijek se čeka.

Čeka se ministarstvo

Prema riječima Zorana Bišćana, direktora Vodnih usluga, tvrtke u vlasništvu Grada Bjelovara za vodoopskrbu i odvodnju, ujedno i formalno zadužene za raspisivanje javnog natječaja, sva potrebna dokumentacija predana je resornom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i sada se čeka njihovo „zeleno svjetlo”. Tek nakon toga Vodne usluge mogu raspisati javni natječaj i nadati se da će sve proći bez žalbe, kako bi napokon krenuli i sâmi radovi. Podsjetimo, riječ je o dodatnom poboljšanju bjelovarskog pročistača otpadnih voda, izgradnji i rekonstrukciji 20-ak kilometara vodoopskrbne mreže te 18,5 kilometara kanalizacijske mreže na području Bjelovara, Gudovca i Rovišća.

No, dok se čeka da Bjelovar „postane veliko gradilište”, Vodne usluge ovih dana pokrenuli su javni natječaj za izradu projektne dokumentacije za drugu fazu radova, takozvanu Aglomeraciju 2. Vrijednost je procijenjena na 6,8 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda ističe potkraj kolovoza. Rok za izradu projektne dokumentacije je 24 mjeseca, a javni natječaj za najpovoljnijeg izvođača radova, nadzor i sve ostalo što je potrebno napraviti prije nego što se „zakopa prva lopata”, moguće je napraviti tek nakon dovršetka izrade projektne dokumentacije.

Projekt započeo davne 2014. godine

Vrijedi spomenuti i da je projekt Aglomeracija Bjelovar započeo otprilike pet godina ranije ishođenjem projektne dokumentacije potpisivanjem ugovora za izradu projektne dokumentacije između Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Bjelovara, Općine Rovišće i Vodnih usluga. Tada je trošak iznosio 4,7 milijuna kuna, a financirao se na način da su Hrvatske vode podmirile 85 posto, dok su ostatak podijelili Vodne usluge i Grad Bjelovar s po 237 tisuća kuna, Bjelovarsko-bilogorske županija (189 tisuća kuna) te sâma Općina Rovišće (47,4 tisuće kuna).