0°C Can't get any data. Weather

,

Tag "albanski jezik"

SLOBODNE AKTIVNOSTI U Drugoj osnovnoj školi uči se albanski jezik

Učenicima bjelovarskih osnovnih škola posljednjih nekoliko godina omogućena je dodatna slobodna aktivnost. Riječ je o učenju jezika i pisma nacionalnih manjina po takozvanom Modelu C. Pravo da im djeca u obrazovnom sustavu uče materinji jezik za sada koriste tri nacionalne manjine; češka, mađarska i albanska. Tako se u Drugoj osnovnoj školi uči albanski jezik, a nastava je organizirana za petero polaznika. Svi su oni pripadnici albanske nacionalne manjine iako se