Vlada je čazmanskog gradonačelnika Dinka Piraka imenovala zamjenikom člana Odbora regija EU. U europski Odbor regija imenovano je devet članova i njihovih devet zamjenika na  mandat od pet godina, a njegova je misija iznošenje lokalnih i regionalnih stajališta o zakonodavstvu EU-a, objavljivanjem izvješća, odnosno mišljenja o prijedlozima Europske komisije.Komisija, Vijeće i Europski parlament moraju se savjetovati s Odborom regija prije donošenja odluka koje se tiču lokalne i regionalne samouprave, poput onih o zapošljavanju, brizi za okoliš, obrazovanju i javnom zdravstvu. Odbor regija trenutačno broji 353 člana iz svih 28 država članica. Pirak je imenovan na prijedlog Udruge  gradova čiji je istaknuti član i predsjednik Nadzornog odbora.(dv)