Policijska patrola u ponedjeljak je u Sišćanima nedaleko Čazme u prošnji uhvatila dvije ženske osobe. Žene su kucale na vrata mještana i tražile novac, a svoj dolazak obrazložile su teškim materijalnim stanjem. Kako je prosjačenje kažnjivo, policija ih je novčano kaznila putem prekršajnog naloga iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Prema članku 11. tog Zakona, onaj tko se odaje skitnji ili prosjačenju kaznit će se novčanom kaznom od 350 do 1500 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana.