Prošli tjedan u Župi svetog Antuna održan je zaručniki tečaj, nezaobilazan dio priprema za crkveno vjenčanje. Održava se svake godine, a ove je trajao od 7. veljače do 10. veljače. To je priprema za crkveni brak namijenjena parovima koji su vjernici i koji žele sklopiti sakrament kršćanske ženidbe. Stoga u toj pripravi sudjeluju oni koji će o bračnoj i obiteljskoj tematici govoriti u ime crkve, u skladu s crkvenim naukom i na temelju svojeg osobnog kršćanskog, vjerničkog iskustva. Obično su to dva bračna para, liječnik, psiholog i svećenik. Bračnu i obiteljsku tematiku nastoji se obuhvatiti i izložiti s različitih aspekata, a to su biblijsko-teološki aspekt, medicinski, psihološko-pedagoški, duhovni te svjedočenjem bračnih parova koji tu stvarnost u svjetlu vjere nastoje živjeti već određeni broj godina.

Spoznaje i pouzdanje

Na zaručničkom tečaju parovi imaju priliku jedno drugome reći kako zamišljaju zajedništvo, koje su njihove želje i očekivanja u braku, što će si obećati na crkvenom vjenčanju i sl. Jedni od polaznika tečaja bili su i Anica Deligigić i Ivan Žarković koji kažu kako im tečaj već sada pomaže.
– Vjerujem da će brak dosta toga promijeniti, da će od nas tražiti određenu dozu ozbiljnosti i odgovornosti, stoga mi je drago da imamo priliku prisustvovati tečaju koji će nam pomoći lakše premostiti ulazak u bračnu luku – objašnjava Ivan. Dodaje kako zna da će dolaziti do nekih na oko nepremostivih događaja, ali se nada da će u tim trenucima znati primijeniti naučeno na tečaju. Ipak, tih nekoliko sati pripreme za brak nije dovoljno. Nitko ne bi trebao tečaj shvatiti kao priliku gdje se dobivaju recepti za sretan i uspješan brak. Ova priprava je samo prilika da mladi uđu u brak s određenim spoznajama, s određenom sviješću i s velikim pouzdanjem da njihov brak može uspjeti.

Korak više

U istom duhu tečaju su pristupili Petra Buban i Zvonimir Jergović.
– Vjerujemo da je ljubav i međusobno poštivanje nešto čemu svi trebamo težiti, a samo sklapanje braka je korak više i dokaz naše ljubavi. Svakako nam je ovaj tečaj pomogao u dubljem razumijevanju braka i kada bi mogli ponoviti ga, opet bi – zadovoljno su rekli Petra i Zvonimir.