Županija izradila projekt, Čazma kandidirala Ministarstvu

Čija god bila osnovna škola, potrebno joj je autobusno ugibalište, a toga su svjesni i župan Damir Bajs i čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak

zupanija-cazma-pirak

Iako su stajališta župana Damira Bajsa i čazmanskog gradonačelnika Dinka Piraka o upravljanju čazmanskom osnovnom školom i dalje potpuno suprotna, to ne ometa suradnju Bjelovarskobilogorske županije i Grada Čazme kada su u pitanju ulaganja. Naime, ovoga ponedjeljka istekao je zadnji dan roka za prijavu projekata na Ministarstvo regionalnog razvoja, a Grad Čazma u području komunalne infrastrukture kandidirao je “spajanje” ulica Alozja Vulinca i Livadarske.

Bjelovarsko-bilogorska županija prije nekoliko godina izradila je projekt nadgradnje osnovne škole, koji je među ostalim sadržavao i uređenje okoliša škole, u što spada i “probijanje” Livadarske na Vulinčevu. Za potrebe natječaja Ministarstva regionalnog razvoja Županija nam je predala investicijska prava  – pojašnjava Pirak.

dodajući kako je riječ o kompletnoj obnovi ulice, koja među ostalim uključuje i izgradnju autobusnih ugibališta, prijeko potrebnih radi povećanja prometne sigurnosti djece, ali i smanjenja svakodnevnih prometnih gužvi uslijed smjena. Ako Ministarstvo odobri projekt, u što čazmanski gradonačelnik nimalo ne sumnja, ono će ujedno snositi 85 posto troškova koji su ukupno procijenjeni na dva milijuna kuna.

Izbacili posrednike

Stalno se potencira neki osobni sukob između župana i mene, a ovi primjeri govore upravo suprotno. Nema tu nikakvih svađa, već samo razlike u koncepciji. Što se nas tiče, mi samo želimo da se točka o prijenosu prava uvrsti sa Županije na Grad Čazmu u dnevni red Županijske skupštine  – govori Pirak

koji naglašava da je Grad ČAZMA ULAGANJA BITNIJA OD SUPROTSTAVLJENIH STAVOVA Županija izradila projekt, Čazma kandidirala Ministarstvu Usklađivanje sa europskim zakonodavstvom Čija god bila osnovna škola, potrebno joj je autobusno ugibalište, a toga su svjesni i župan Damir Bajs i čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak Čazma u potpunosti spreman ne samo servisirati troškove poslovanja škole, već i realizirati dodatna ulaganja.

– Prije 15-ak godina preuzeli smo gradski vrtić, i od tada do danas u njega uložili više od 25 milijuna kuna i to gradskog, a ne državnog novca, tako da s fi nancijske strane nema nikakvih problema. Uostalom, u Bjelovaru taj sistem funkcionira već godinama. Mi jednostavno želimo izbaciti posrednike iz kruga u kojemu se donose odluke, a komunikacija se odvija na relaciji Škola – Grad – Gradsko vijeće, što pridonosi bržem i kvalitetnijem donošenju odluka – smatra Pirak.