Zahvaljujući velikim ulaganjima, poslovnoj viziji, ali i strpljenju Milana Radoševića, Bjelovarčani će uskoro imati prigodu građevinski otpad odlagati potpuno besplatno na odlagalištu građevinskog otpada u Predavcu. Iako sâma riječ otpad budi negativne konotacije, ovdje je slučaj upravo suprotan – sav građevinski otpad koji će završiti u Predavcu bit će prerađen, a potom upotrijebljen kao kvalitetan građevinski materijal. Vrijedi spomenuti i kako je postotak oporabe vrlo visok, gotovo sto-postotan.

Prošao tehnički pregled

– Tehnički pregled je obavljen i sada očekujemo sljedeći, ujedno i završni korak, a to je ishođenje uporabne dozvole. Trebalo nam je nešto više od pet godina da ovo realiziramo, imali smo određenih poteškoća i prepreka, ali nadam se da je s tim gotovo i da ćemo ovih dana početi s radom – govori Milan Radošević, direktor tvrtke Radošević d.o.o.

Osigurano tržište

Spominje kako je u zemljište i opremu investirao oko 2,5 milijuna kuna te da ima osigurano tržište za sav otpad kojeg će zaprimiti. Ističe ekološku komponentu posla i naglašava kako je ishodio sve potrebne certifikate koji svjedoče kvaliteti građevinskog materijala koji nastaje nakon obrade otpada. A takav materijal najčešće će se koristiti kao materijal za nasipavanje, pa i ne čudi što Radoševića već sada često zovu načelnici općina kako bi im pomogao da, primjerice, nasipaju poljske puteve. Inače, poslovne ambicije Milana Radoševića ne zaustavljaju se u Predavcu. On, naime, priprema još četiri odlagališta građevinskog otpada na području Bjelovarsko-bilogorske županije, no konkretnije detalje spreman je podijeliti s javnošću kada realizacija tih projekta bude pred dovršetkom. (bjc)
Foto: Leon Hribljan