Posao prometnih redara bit će prvenstveno upozoravati, ali i kažnjavati vozače koji nepropisno parkiraju svoja vozila. Najviše će biti koncentriran na nepropisno parkirana vozila, najavljuje gradski pročelnik Ivica Markovinović

Bjelovar će ovih dana i službeno oformiti vlastito prometno redarstvo sa zadatkom da na gradskim ulicama uvede više reda, posebice kada je riječ o nepropisnom parkiranju. Pitanje je dana, poručio je Ivica Markovinović, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kada će se gradski ”prometnjaci” pojaviti na ulicama.

Oprez, pišu i kazne

– Posao prometnih redara bit će prvenstveno upozoravati, ali i kažnjavati vozače koji nepropisno parkiraju svoja vozila. Prometni redari najviše će biti koncentrirani na nepropisno parkirana vozila – pojašnjava Markovinović. Između ostalog, posao prometnog redara podrazumijeva i da će imati ovlasti narediti premještanje nepropisnog vozila paukom, naravno, ako situacija to zahtijeva. U domeni njihova posla između ostalog će biti i briga za red pri opskrbi raznih tipova trgovina jer dostavna vozila nerijetko ne poštuju prometne znakove na kojima je jasno označeno vremenski periodu u kojem je dostava dopuštena.

Prepoznatljive uniforme

Kako doznajemo iz Gradske uprave, za obavljanje posla prometnih redara bit će zaduženo troje osoba. Dvojica su već zaposleni kao komunalni redari koji će taj posao i dalje uredno obavljati, dok treća osoba koja će se baviti prometnim redarstvom dolazi iz Komunalca.

– Prometni redari uspješno su prošli edukaciju i obuku koja je potrebna za obavljanje tog posla i preostaje samo da o tome obavijestimo policiju koja na ustroj te nove mora dati suglasnost. Ovih dana će stići i posebne uniforme po kojima će prometni redari biti prepoznatljivi, a preostaju nam i još neke sitnice oko uređenja prostora u zgradi Gradske uprave u kojem će se nalaziti – kazao je Markovinović.

Pomažu radu policije
Inače, osnivanje svojevrsne ”gradske policije” omogućio je Zakon o sigurnosti prometa na cestama koji je dao jedinicama lokalne samouprave da formiraju prometno redarstvo radi rješavanja prometa u mirovanju (jedino i isključivo), odnosno parkiranja te upravljanja pauk–službom. Prema slovu zakona, nalog pauk–službi za podizanje nepropisno parkiranih vozila ne mora dati policija, već takve ovlasti ima i prometni redar. Cilj ove nove službe je da rastereti i maksimalno pomogne rad policije, a kako će ova novina u praksi zaživjeti na bjelovarskim ulicama, ostaje da vidimo u skorije vrijeme. U svakom slučaju ovu incijativu Gradske uprave treba pozdraviti i podržati. Ako ni zbog čega drugog, onda barem zbog truda i želje da vozačku kulturu u gradu podigne na viši nivo.