Vlada RH na svojoj je prošlotjednj sjednici i službeno razriješila gradonačelnika Grada Daruvara Dalibora Rohlika i njegove zamjenice Veroniku Pilat i Ivanu Djedović funkcije te imenovala povjerenicu Snježanu Hopp koja će grad voditi do izbora novog gradonačelnika. Istovremeno je raspušteno i Gradsko vijeće, a na funkciji je ostao jedino zamjenik gradonačelnika za češku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek. Nakon mnogobrojnih špekulacija, kalkuliranja imenima, među kojima se spominjao gradski pročelnik Ratko Vuković, a posljednjih dana i odvjetnica Sofija Drašner, Vlada je izabrala nestranačku osobu.

Nestranačka osoba

Snježana Hopp je Daruvarčanka, ekonomistica, posjeduje dodatna znanja te certifikate za poslove internog revizora, poreznu specijalisticu i stečajnu upraviteljicu. Iza sebe ima dvadesetogodišnje iskustvo rada u struci, a dolazi iz privatnog sektora, vlastite tvrtke.
– Čekam rješenje Vlade, koje će prema najavama doći ovih dana, da vidim što se od mene očekuje, a nakon toga će biti i službena primopredaja u Gradskoj upravi. Ona uključuje upoznavanje sa stanjem na računu grada, a kasnije ću prema za sada dostupnim informacijama, i ulozi povjerenika, održavati redovno poslovanje Grada do dolaska novog gradonačelnika – pojasnila je svoju ulogu Vladina povjerenica Snježana Hopp. Imenovanjem nestranačke osobe iznimno je zadovoljan i već spomenuti, jedini zamjenik gradonačelnika koji je zadržao svoju funkciju Vladimir Bilek.

– Mislim da je izbor na stručnoj, apolitičnoj osobi jako dobra stvar. Bitno je da Grad ovih par mjeseci do dolaska novih ljudi, redovno funkcionira, da naše ustanove i ostali zaposleni koji plaće dobivaju iz gradskog proračuna normalno funkcioniraju – kazao je Bilek. Daruvar se nalazi u vrlo složenoj financijskoj situaciji. Tu su u prvom redu višemilijunske obveze na ime kreditnog zaduženja grada na godišnjoj bazi, a tu su i obveze prema dobavljačima.

– Na žalost nećemo moći u ovih prvih šest mjeseci aplicirati na neke od planiranih natječaja već pripremljene projekte. Tu u prvom redu mislim na projekat dogradnje vrtića Vladmir Nazor, uređenje objekta na Petrovom vrhu, te uređenje mjesnog doma u Doljanima. Stoga sam mišljenja da ovih šest mjeseci djelatnici Gradske uprave trebaju raditi na pripremama dokumentacije za drugu polovicu godine i natječaje koji će nam ostati u tom razdoblju – pojasnio je Bilek. Ovih dana bit će poznato i koje će se obračunsko razdoblje uzeti kao referentno za isplatu plaća svima onima koji ju dobivaju iz gradske riznice. Ukoliko bi se uzelo razdoblje prva tri mjeseca 2015. godine sasvim sigurno plaće bi svima trebale biti smanjene prema prvim procjenama linearno za 35 posto jer se u tom obračunu ne nalaze obveze za sve one koji plaću dobivaju iz gradske riznice, a koja se provodi od 2016. godine.
– Bilo bi problema da se uzima prvi kvartal 2015 godine, jer novaca u tom slučaju nedostaje. No, ovih dana treba bi biti gotov završni račun grada za 2016. godinu pa će se vidjeti gdje smo i kako stojimo. Neisplata plaća u punom iznosu uvelike bi otežala normalno funkcioniranje gradskih ustanova. Ono što je također veliki problem su dogovoreni radovi koje je Grad planirao da u prvih šest mjeseci izvedu djelatnici Darkoma. Oni te poslove neće moći raditi, već samo interventne zahvate. Moram spomenuti i projekt aglomeracije i izgradnje pročistača otpadnih voda u Ljudevit selu. Sasvim sigurno je da je bilo velikih propusta, na njih su ukalazi sami mještani,očekujem reviziju projekta, nova rješenja, no projekt je na čekanju jer grad ne može dati garanciju za provedbu, a i dok se ne dobiju nova rješenja, odnosno sve dok ne dođe novi gradonačelnik – dodao je Bilek.