Ako ste se ikada planirali aktivno baviti politikom, a živite na selu, najbolje vam je za političku fotelju boriti se u Đulovcu ili pak u Ivanskoj. Vijećnici spomenutih općina, naime, dobivaju 300 kuna za svaku sjednicu kojoj nazoče, a takvih je u jednom sazivu 20-ak. Nije to neki prevelik novac, riječ je o otprilike šest tisuća kuna, ali valja imati na umu da istodobno vijećnici u Zrinskom Topolovcu i Kapeli stolice na sjednicama griju bez ikakve naknade. Naknade vijećnicima ostalih općina u BBŽ unutar su spomenutih okvira od nula do 300 kuna. Kada je pak riječ o predsjednicima općinskih, tu je rekorder predsjednik vijeća u Velikom Trojstvu s 1775 kuna mjesečno iza kojeg slijede predsjednici vijeća u Đulovcu i Severinu.

Valorizacija kroz rad

-Dugi niz godina sam uključen u politiku Ivanske, a kroz sve te godine naknade za općinske vijećnike su bile vrlo različite – od nula pa do ovih 300 kuna u zadnjem sazivu. No smatram kako sve aktivnosti pa tako i vijećničke treba valorizirati kroz rad. Ako vijećnici ne ostvare svoja predizborna obećanja, ako ne naprave ništa za narod koji ih je izabrao, čak i jedna kuna je previše. Tako je u općinskim vijećnicima, a tako je i u Saboru. Vjerujem da nije toliko važno kolika je zastupnička plaća ako je zastupnik svojim aktivnostima unaprijedio život ljudi u bazi koja ga je birala. Izdaci za vijećnike i zastupnike su zanemarivi troškovi u ukupnom proračunu bilo da je riječ o općini, gradu ili državi, no ključno je koliko zajednica napreduje – smatra načelnik Ivanske Josip Bartolčić. Dodao je kako su u bivšem sazivu u Ivanskoj te naknade bile manje, no siguran je da bilo više štete za općinu nego sada.
-Mi smo napravili brojne projekte, donijeli brojne odluke kojima je život naših mještana unaprijeđen, a upravo je to ono što govori o radu vijeća i jesu li njihove naknade opravdane – naglasio je Bartolčić. Kada je pak riječ o Đulovcu čiji općinski vijećnici također primaju 300 kuna po sjednici, načenik Drago Hodak ističe kako je sve to relativno.
-Moj zamjenik i ja općinski proračun mjesečno neto zajedno stojimo 8500 kuna, dok neki načelnici sami imaju mjesečnu plaću 12,5 tisuća kuna. Stoga imamo prostora izdvojiti 300 kuna za vijećnika po sjednici, a u četiri godine smo održali 16 sjednica – kazao je načelnik Đulovca Drago Hodak. Načelnik Velikog Trojstva Ivan Kovačić u čijem se proračunu najviše novca izdvaja za predsjednika vijeća također smatra kako treba gledati koliko tko radi i sukladno tome ga platiti.
-Uvijek se postavlja pitanje koliko tko radi, a naš predsjednik vijeća zaista radi puno na napretku općine. Naknada je takva bila i ranijih godina, a tako je i sada – kratko je kazao načelnik Velikog Trojstva Ivan Kovačić.

Skromno u Kapeli i Topolovcu

S druge strane, u dvije malene općine – Kapeli i Zrinskom Topolovcu vijećnici ne primaju naknadu.
-Naši vijećnici i predsjednik vijeća su svoje dužnosti obnašali bez ikakve naknade i prije nego sam ja došao na funkciju načelnika. Mi nismo financijski snažna općina, a smatram da vijećnici mogu izdvojiti 15-ak dana godišnje za pet do šest vijeća koliko ih se održava u tom periodu te na taj način pomoći radu općine i životu svojih sumještana. Novac koji bismo utrošili za vijećničke naknade na ovaj način možemo usmjeriti negdje drugdje pa tako između 20 i 30 tisuća kuna godišnje možemo izdvojiti za školstvo što je zaista nužno i važno – naglasio je načelnik Kapele Danijel Kovačec. Slična situacija je i u Zrinskom Toplovcu gdje su vijećnici još na konstituirajućoj sjednici odlučili da se odriču naknada.
-Zrinski Topolovac je jedna od pet najsiromašnjih općina u čitavoj Hrvatskoj i jednostavno si ne možemo dozvoliti da naši vijećnici dobivaju naknade. Osim toga, naknade nemaju ni predsjednik vijeća, ali ni zamjenik načelnika. Riječ je o sporazumnom dogovoru koji smo postigli na korist zajednice. Kod nas je ovo dugogodišnja praksa koja je za nas postala posve normalna – kazao je načelnik Zrinskog Toplovca Slavko Došen.