Davor Đalog novoizabrani je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Bjelovar. Njegovo imenovanje čelnim čovjekom profesionalnih vatrogasaca i nije neko posebno iznenađenje. Naime, Đalog se u bjelovarskoj JVP zaposlio prije 21 godinu kao vatrogasac i prošao sve potrebne stupnjeve obrazovanja kako bi mogao doći do mjesta zapovjednika. Tijekom godina je odradio specijalizaciju, položio pet državnih ispita, diplomirao na Visokoj školi za sigurnost na radu i položio poslijediplomski studij menadžmenta poslovnih sustava Sveučilišta u Zagrebu.

Koji su vaši planovi u radu JVP Bjelovar u narednom periodu?
-Prije svega nužno je nastaviti dobru suradnju sa našim osnivačem Gradom Bjelovarom u pronalaženju što bolje zaštite od požara, kao i ostalih vrsta ugroza za građane. Također, obzirom na sveukupnu gospodarsku pa i materijalnu situaciju u Republici Hrvatskoj, nužno je kvalitetno i sistematsko održavanje i obnavljanje opreme, te vozila postrojbe u okvirima mogućnosti tako da bez obzira na sve možemo adekvatno intervenirati u svojim osnovnim zadaćama. Poseban naglasak stavljam na dodatne edukacije, specijalizacije i osposobljavanja djelatnika. Profesionalne vatrogasne postrojbe u RH većinom funkcioniraju na univerzalnom tipu vatrogasaca i opreme za obavljanje intervencija kao i naša, što dokazano istraživanjima u Europi i svijetu nije dobro. Iz tog razloga jedna od zadaća je specijalizirati djelatnike i opremu postrojbe za određene specijalnosti po segmentima.

Jeste li zadovoljni postojećom opremom? Sto nedostaje?
-Dakako, uvijek postoje potrebe za boljom, novijom i raznovrsnijom opremom. No, prije svega treba imati na umu da je specijalizirana vatrogasna oprema izuzetno skupa, a JVP Grada Bjelovar opremljena je svom optimalnom opremom i tehničkim sredstvima. Tako da realno govoreći, osim za manja vozila, zbog nedostatka većih materijalnih sredstava za nabavku novih i specijaliziranih teretnih vozila, kraće vrijeme ne postoji potreba.

Postoji li potreba povećanja broja vatrogasaca u postrojbi?
-Broj operativnih profesionalnih vatrogasaca u JVP Grada Bjelovara, kao i u svakoj drugoj javnoj postrojbi kao ustanovi, određen je Planom zaštite od požara temeljem procjene ugroženosti. Trenutačno imamo 48 zaposlenih u JVP, što je zadovoljavajuće, ali ne znači da iduće ili narednih godina neće biti zapošljavanja.

Koliko ste intervencija imali ove godine i bilježite li povećanje u odnosu na protekle godine?
– Ove godine smo zabilježili 105 intervencija, što je pad broja u odnosu na posljednjih nekoliko godina. Naravno, za nas i za građane je itekako dobro da ima što manje intervencija. Jedan od razloga pada broja je izostanak intervencija uzrokovanih elementarnim nepogodama.

Koliko godišnje koštaju vaše intervencije?
-Više je parametara koji utječu na cijenu intervencija, ali ugrubo to je vrsta vozila, opreme i uređaja, broj ljudi, rad vozila na mjestu, rad agregata, utrošena sredstva… Gledajući unazad prosjek godišnjih troškova na intervencijama, sa uračunatom amortizacijom vozila, opreme, uređaja i sredstava, te ostalim se kreće se oko milijun kuna godišnje. Također, lažne dojave i izvidi stvaraju troškove, ovisno o vrsti izlaska na intervenciju.

Na što biste upozorili građane, od čega prijeti najveća opasnost?
-Promatrajući statističke podatke unazad nekoliko godina, da se zaključiti da je požarnih intervencija u klasičnom smislu sve manje, dok na kategoriju tehničkih intervencija odlazi gotovo polovica odlazaka na teren. Prije svega građani trebaju više obratiti pozornost ispravnosti elektro, plinskih i drugih uređaja, te elektroinstalacija.