Već 27 godina za redom Komunalac d.o.o. Bjelovar provodi prikupljanje glomaznog otpada. Akcija je ove godine započela 4. ožujka, a traje sve do 8. travnja. U tom vremenu glomazni otpad prikupljat će se na kućnom pragu, a za sve one koji se nalaze u gradskoj jezgri postavljaju se kontejneri za glomazni otpad na 107 lokacija.. Ta akcija će trajati nešto duže, točnije do 12. travnja. Također, od 1.6. prošle godine, otvoreno je reciklažno dvorište koje se nalazi pored autobusnog kolodvora, tako da građani ne moraju čekati redovite akcije odvoza glomaznog otpada. Prošle godine je skupljeno sveukupno 133 tone otpada, a samo prošlu subotu je skupljeno već 60 tona.
Podsjećamo da pod glomazni otpad spadaju drvo, plastika, metali, madraci, fotelje, sanitarni uređaji, automobilske gume itd, a valja napomenuti i da će se od 1. travnja provoditi akcija odvoza granja. Građani granje mogu ostaviti granje kod ulaznog praga te će djelatnici Komunalca to isto granje pokupiti.
Na stranicama Komunalca možete pronaći raspored odvoza.