Vrhovni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Bjelovaru iz siječnja 2014. godine, kojom je Dražen Hađasija (50) iz Bjelovara osuđen na osam mjeseci zatvora zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe i ovlasti. Kako stoji u presudi, on je proglašen krivim što je u vremenu od ožujka do svibnja 2008. godine kao direktor i odgovorna osoba tvrtke “Urbanist” u cilju stjecanja nepripadne materijalne dobiti, dana 4. ožujka 2008. u ime tvrtke “Urbanist” kao prodavatelja sa Zorom Gazda kao kupcem zaključio Ugovor o prodaji stana u Ulici Antuna Mihanovića u Bjelovaru površine 40,47 kvadratnih metara za iznos od 40 tisuća eura. Taj novac mu je, prema presudi, Zora Gazda i isplatila, no Hađasija ga nije položio na žiro-račun tvrtke, već ga je iskoristio za svoje potrebe.

Odbačene žalbe

Nakon toga je s tvrtkom MT-Nekretnine Hađasija sklopio Ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnine za isti stan. Dana 13. svibnja 2008. godine s Vanjom Šavorić zaključio je predugovor o gradnji i prodaji istog stana za iznos od 42500 eura. Od toga je na ime kupoprodajne cijene primio novčani iznos od 34 tisuće eura, koji nije položio na žiro-račun tvrtke “Urbanist”, već ga je zadržao za sebe, pribavivši si time nepripadnu materijalnu dobit u ukupnom iznosu od 74 tisuće eura, odnosno 555 tisuća kuna.
Osim što je mu je tada izrečena kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci, u presudi stoji da mu se po pravomoćnosti presude oduzima imovinska korist pribavljena kaznenim djelom u iznosu od 40 tisuća eura. Taj je iznos dužan u kunskoj vrijednosti isplatiti u proračun, dok se oštećenoj Vanji Šavorić odobrava imovinskopravni zahtjev u iznosu od 34 tisuće eura, koje Hađasija također mora naknaditi u roku o 15 dana od pravomoćnosti presude. Također, 50-godišnjak je dužan nadoknaditi i trošak kaznenog postupka oštećenici Vanji Šavorić u iznosu od 12500 kuna.
Prema presudi Vrhovnog suda u Zagrebu, djelomično je prihvaćena žalba Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, no tek u pravnoj oznaci djela. Kako je Hađasija osuđen po starijem Kaznenom zakonu, koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja kaznenog djela, presuda je preinačena na način da je sada osuđen po aktualnom Kaznenom zakonu, no kazna je ostala istovjetna, osam mjeseci bezuvjetnog zatvora. Žalbe državnog odvjetnika u ostalom dijelu, kao i žalba optuženika odbijene su kao neosnovane te je potvrđena prvostupanjska presuda.

Nije u pravu

Kako stoji u presudi Vrhovnog suda, optuženik je u potpunosti u krivu kad u žalbi tvrdi da on uopće ne može biti počinitelj inkriminiranog djela. Osim što je direktor trgovačkog društva “Urbanist”, ujedno je i jedini osnivač tog trgovačkog društva pa zbog te činjenice nije ni mogao izvršiti zlouporabu položaja i ovlasti. Navodi se da optuženik također nije u pravu kad navodi da je pribavljanje imovinske koristi propisano kao posljedica kaznenog djela, a ne namjera. Vrhovni sud je procijenio da nije u pravu ni državni odvjetnik kada navodi da je izrečena prvostupanjska presuda preblaga i da se njom ne može postići svrha kažnjavanja. U presudi također stoji da slučaj treba promatrati kao cjelinu tako da oduzimanje protupravno pribavljene koristi također predstavlja dio kaznene sankcije i doprinosi primjerenoj društvenoj osudi počinjenog kaznenog djela.