Premda usamljena, još se uvijek neoštećena i nepošarana ponosno izdiže iz asfalta na križanju Kvaternikovog trga i Strossmayerove ulice. Za razliku od drugih, ova je imala velike sreće i među rijetkima je koje još uvijek ispunjavaju svoju svrhu. S nje možete pozvati sve hitne službe, ali i obaviti potreban razgovor ako vam mobilni telefon završi u kvaru, nestane vam kredita ne njemu ili, pak, ostanete bez signala. Pogađate, riječ je o telefonskoj govornici.
‘Zjape’ prazne
Prema podacima Hrvatskog Telekoma vidljivo je kako telefonske govornice sve više izumiru. U posljednjih 15 godina njihov se broj gotovo prepolovio. Tijekom 2000. godine na području Grada Bjelovara bilo ih je više od stotinu, a širom Bjelovarsko–bilogorske županije mogli ste obaviti poziv s jedne od njih gotovo tri stotine. Danas, 15 godina godina kasnije, u Bjelovaru ima 60 javnih telefonskih govornica, a u cijeloj županiji blizu 160.
– Javne telefonske govornice se u Hrvatskoj, kao i u svijetu, i dalje koriste, ali u znatno manjem obimu nego ranije, što je u prvome redu rezultat razvoja i rastućeg korištenja mobilne telefonije – kažu iz Hrvatskog Telekoma. Danas na području Bjelovara većina govornica ‘zjapi’ prazno i rijetko se da primijetiti da ih netko koristi. Kao što je i za pretpostaviti, iz HT–a napominju kako se najviše koriste one govornice koje su postavljene na frekventnim lokacijama poput trgova, kolodvora i bolnice.
Postaju internet kiosci?
Trenutno je teško procijeniti hoće li se javne telefonske govornice više ikada vratiti u modu. Da se pita HT, velik broj od trenutnih pet tisuća funkcionalnih koliko ih ima po cijeloj državi, vjerojatno bi odavno bio ugašen. No, prepreka tome nesumnjivo su pravni propisi koji određuju kako u svako doba mora biti dostupan određen broj javnih telefonskih govornica u skladu s potrebama krajnjih korisnika. Zato u HT–u već duže vrijeme razmišljaju kako ih prenamijeniti.
– HT već neko vrijeme razmatra moguća rješenja za transformaciju telefonskih govornica u multifunkcionalne samouslužne uređaje uz, naravno, zadržavanje usluge javne telefonske govornice–kažu u HT–u.