Ovih dana Komunalije su dobile uporabnu dozvolu za plinovod duljine 33 kilometara, koji se proteže kroz naselja Sovari, Marčani, Donji i Gornji Lipovčani, Prokljuvani, Grabik, Cerina te Gornji i Donji Dragičevac. Paralelno s plinovodom ondje se radio i vodovod koji je već odavno u funkciji, a mještani ovih naselja sada se mogu početi priključivati i na plinsku mrežu.

Paralelno i vodovod

-Izgradnju ovog plinovoda Komunalije su financirale vlastitim sredstvima. Iako je ukupna procijenjena vrijednost ovih radova iznosila 3,5 milijuna kuna, mi smo taj posao odradili za puno manje novca, pošto smo radili paralelno s vodovodom – istaknuo je ravnatelj Komunalija Ivan Beljan i dodao da je za ovu godinu predviđen i završetak posljednje dionice plinovoda i vodovoda koji još nije pokriven.
-Još nam je preostalo samo postaviti cijevi u naselju Novo Selo i tada ćemo moći reći da je kompletno područje Grada Čazme pokriveno vodom i plinom. Time bismo završili plinifikaciju, a i ovaj plinovod od Vučana preko Donjeg i Gornjeg Miklouša pa do Novog Sela i Martinca planiramo pustiti u pogon do kraja godine – kazao je Beljan i dodao da ukupna plinska mreža na području Grada Čazme iznosi 136 kilometara, a njezina je vrijednost oko 15 milijuna kuna.
-Imamo primjer iz Koprivnice, gdje je plinski biznis prodan jednoj njemačkoj energetskoj tvrtci. Kao što je poznato, ove godine službeno kreće liberalizacija tržišta plina za kućanstva i prestaje ikakva regulacija cijena i vidjet ćemo što će se u budućnosti događati po pitanju plinskog biznisa. Mi za sada nismo zainteresirani za privatizaciju cijelog ili dijela plinskog biznisa, a realna cijena koliko bi vrijedio naš kompletan plinski biznis je između tri i četiri milijuna eura. No, napominjem, za sada nismo zainteresirani za privatizaciju – naglasio je Beljan i dodao da je u posljednjih mjesec dana povećana potrošnja plina na distribucijskom području Komunalija, koje uz Čazmu obuhvaća i Veliko Trojstvo i Šandrovac i to za nekih dvadesetak posto.

Niža cijena plina

-S obzirom na temperature u minusu, to je posve i razumljivo, a u odnosu na proteklu godinu cijena plina je niža za nekih 20 posto. Umjesto 3,6 kuna koliko je kubni metar plina koštao prošle godine za krajnje korisnike, sada mu je cijena 2,92 kune s PDV-om. Zaliha plina bit će dovoljno do kraja sezone i ne vjerujem da bi trebalo biti problema u isporuci ili nabavci plina – zaključio je Beljan.

Nabavljena preša za korisni otpad

I dalje se čeka izdavanje uporabne dozvole za puštanje u pogon reciklažnog dvorišta.
-Svaki dan očekujemo da stignu papiri, a s Fondom za zaštitu okoliša dogovorili smo i sufinanciranje preše za korisni otpad. Kako smo reciklažno dvorište uspjeli izgraditi za manji iznos no što je bilo predviđeno ugovorom s Fondom, dio novca koji je ostao neiskorišten, dogovorili smo da nam Fond financira nabavku prešu – zaključio je Beljan.