Iako statističko Izviješće  bjelovarske policije za 2014. godinu odaje sliku kako je Bjelovar miran i tih gradić, pogled na počinjene prekršaje protiv javnog reda i mira ukazuju drugačije. Na području cijele Bjelovarsko–bilogorske županije policija je samo lani zabilježila 644 takvih prekršaja, a gotovo polovica ih se dogodila na području Bjelovara.
Viču, galame, tuku se…
Očito je da bjelovarska policija na takve intervencije gubi puno vremena i energije, a kada se gleda po gradskim kvartovima, najveći broj prekršaja protiv javnog reda i mira zabilježen je u Ulici Matice hrvatske. Nevjerojatno, ali naoko mirna gradska ulica lani je čak 17 puta bila poprištem remećenja reda i mira. To podrazumijeva viku, galamu, tuču, drsko ponašanje ili, pak, omalovažavanje policijskih službenika prilikom intervencije ili redovne provjere identiteta građana. Sudionici takvih prekršaja najčešće su bili pod utjecajem alkohola. Međutim, ukupan broj prekršaja koji su se dogodili u toj ulici lani je bio mnogo veći, no dobar dio njih nikada nije službeno prijavljen policiji.
Čak 17 intervencija
Po broju remećenja reda i mira nimalo ne zaostaje ni Tomislavov trg na kojem je policija lani intervenirala ukupno 16 puta, dok je u susjednoj Frankopanskoj ulici zabilježeno 15 prekršaja. U bjelovarskoj policiji doznajemo kako su najmirnije gradske četvrti smještene na rubnim dijelovima grada. No, u njima je, pak, izražen drugi problem, a riječ je o obiteljskom nasilju. Za razliku od kvartova u središtu grada, u okolnim naseljima bilježi se puno više nasilništva u obitelji. No, zbog zaštite članova obitelji koji trpe takvo nasilje, policija nam nije željela ustupiti podatke o ulicama gdje se takvo nasilje najčešće odvija.