Dječji vrtić u prizemlje, školske učionice na kat

zupanija-hercegovac-vrtic

Jedan od planiranih projekata Općine Hercegovac je u skorašnje vrijeme preseljenje područnog objekta Dječjeg vrtića Maslačak, koji trenutno funkcionira u tamošnjoj Osnovnoj školi Slavka Kolara. Kako se vrtić nalazi na katu škole, odgojiteljicama i ostalim djelatnicima, kao i djeci koja borave u vrtiću, otežani su uvjeti rada. Izlasci u šetnju, organizacija prostora, te penjanje po stepenicama, posebno najmlađe skupine vrtićaraca, jedni su od najvećih problema.

Problematične stepenice

Vrtić se u prostoru škole nalazi trideset godina i već se duže vrijeme razmišlja o preseljenju, kako bi se mališanima osigurali bolji uvjeti boravka. Vrtić trenutno pohađa 40-ero djece, koja su smještena u dva odjeljenja. U jasličkoj skupini su djeca od godine dana starosti, a kako su neki tek prohodali, jasno je kakvu prepreku predstavlja 30-ak stepenica , kaže načelnik Općine Hercegovac, Boro Bašljan.

Za plan o preseljenju vrtića u prizemlje škole, te prenamjena sadašnjeg prostora vrtića u školske učionice, dobivena je suglasnost Bjelovarsko bilogorske županije, kao i Osnovne škole Slavko Kolar. Tako Općina Hercegovac projekt planira prijaviti na Natječaj iz strukturnih fondova, čime bi se sufi nancirala izrada kompletne projektne dokumentacije, idejno rješenje, te ishođenje građevinske dozvole.

Ukoliko sve bude prema planu, cijela bi priča mogla zaživjeti za dvije godine. Projekt se mora napraviti precizno i planski, na duži vremenski rok, ne samo za sadašnje, nego i za buduće školarce i vrtićke skupine. Za rad vrtića Općina Hercegovac godišnje izdvaja pola milijuna kuna. Prenamjenom prostorija, omogućili bi za 190 učenika i jednosmjenski rad, tako da bi ovim potezom riješili dva bitna problema, vrtića i škole , zaključuje načelnik.