Pješčani sat za zakonsku obvezu etažiranja i uređenje vlasničkih odnosa u stambenim zgradama gotovo je iscurio. Doznali su to u ponedjeljak predstavnici stanara stambenih zgrada u Krešimirovom naselju na sastanku koji je održan u Bemingu, tvrtci zaduženoj za upravljanje i održavanje zgrada.
Neuredni vlasnički odnosi
– Zakon nalaže kako je etažiranje obavezno, a krajnji rok za to je do kraja godine. Krešimirovo naselje je dosta neuredno po tom pitanju. Zemljište na kojem ‘leže’ zgrade još uvijek se vodi kao vlasništvo Grada Bjelovara. Etažiranjem bi se ono upisalo u zemljišne knjige kao vlasništvo zgrade, odnosno stanara, a time bi se napokon uredili vlasnički odnosi. Troškove tog postupka snosit će svi suvlasnici u zgradi, a njegova cijena se kreće od 15 do 20 kuna po četvornom metru stana. Tome treba pribrojiti i trošak koji se odnosi na izradu geodetskog elaborata, otprilike nekih pet tisuća kuna, a stanarima je dano na izbor da sami odaberu tvrtku koja će ga izraditi. Kada se etažiranje završi, osim zemljišta na kojem ‘stoji’, svakoj pojedinoj zgradi u naselju pripast će do jedan i pol metar oko zgrade – kaže Brestovečki.
Tko će održavati površine?
Upravo bi taj ‘metar i pol’ zauvijek mogao riješiti dugogodišnji problem održavanja zelenih površina u Krešimirovom naselju, a to je stanare najviše zanimalo. Naime, tamošnji stanari, unatoč redovnom plaćanju komunalne naknade, već desetljećima se sami brinu za održavanje zelenih površina oko svojih zgrada čiji je vlasnik zapravo Grad Bjelovar.
– Kada završi etažiranje, u suglasnosti sa suvlasnicima stanara tražit ćemo od Grada da Krešimirovo naselje uvrsti u godišnji program održavanja javnih zelenih površina –kazao je Brestovečki. Oni stanari koji žele posjedovati više od jednog i pol metra od zgrade, pojašnjava, dodatno će zemljište moći otkupiti od Grada po tržišnoj cijeni koja nikako nije zanemariva, a radi se o najmanje 50 eura po četvornom metru. U tom slučaju za održavanje svog zemljišta morati će se pobrinuti sami. No, bez obzira na to hoće li kupiti dodatno zemljište ili ne, Brestovečki smatra kako će ga stanari ipak moći i dalje koristiti.
I podrum se dijeli
Glavni problem oko etažiranja mogao bi nastati kod podruma i zajedničkih prostorija za koje zakon nalaže da ih je također potrebno uvrstiti u elaborat.
– Zajedničke prostorije dijelit će se na broj stanova, a ako u ugovoru o vlasništvu stana ne piše drugačije. Ista stvar je s podrumskim prostorijama koje će se morati također podijeliti po stanovima, izmjeriti i upisati u elaborat. Trošak izmjere takvih prostorija biti će zanemariv s obzirom na ukupni iznos koji će stanari izdvojiti – kazao je Brestovečki te dodao kako odgovor stanara o ulasku u proceduru etažiranja očekuje kroz najviše tjedan dana. Na sastanku je bilo pitanja i o mogućnosti energetske obnove stambenih zgrada.
– U trenutku kada etažiranje završi, zgrada će se moći javiti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji suvlasnicima zgrada nudi mogućnost sufinanciranja energetskih pregleda i certificiranja, izrade projektne dokumentacije za projekt obnove te sufinancira mjere povećanja energetske učinkovitosti odnosno energetsku obnovu zgrade. A to sve podiže cijenu stanova – kaže Brestovečki.