I u prvom ovogodišnjem mjesecu broj nezaposlenih nastavlja rasti. U odnosu na posljednji mjesec prošle godine u Područnom uredu Bjelovar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirano je 380 ljudi više. No, donekle tješi činjenica da je trenutni broj građana bez posla, njih 9470, ipak manji nego što je bio na početku prošle godine i to za čak 1873 ljudi ili 16,5 posto. Podjednako je i muškaraca i žena, a i dalje u obrazovnoj strukturi prednjači srednja stručna sprema u trajanju do tri godine te KV i VKV radnici. Tijekom ovogodišnjeg siječnja iz evidencije Zavoda je brisano 670 osoba, malo više od polovine ih je zasnovalo radni odnos i to najviše u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, 15 ih je ili počelo stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ili registriralo svoje trgovačko društvo ili obrt i slično. Priličan broj, čak 283 osobe, status nezaposlenih na birou izgubili su zbog primjerice nepridržavanja zakonskih odredbi, vlastite odjave ili umirovljenja. Istovremeno u siječnju ove godine na listu nezaposlenih novoprijavljenih osoba upisalo se njih 1050, što je za 16 posto više u odnosu na početak prošle godine. Također i za tri posto više nego što ih se vojsci nezaposlenih bjelovarsko-bilogorskih građana pridružilo u prosincu 2016. Najviše, 835 osoba, izravno iz radnog odnosa, i to mahom iz uslužnih djelatnosti, administracije te prerađivačke industrije i građevinarstva.