Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore o kreditiranju proljetne sjetve s predstavnicima četiri komercijalne banke Privrednom bankom Zagreb, Erste & Steiermärkische bankom, Zagrebačkom bankom i Podravskom bankom.

Od ove godine kreditna linija za kreditiranje proljetne sjetve biti će još povoljnija za naše poljoprivrednike, jer većina poslovnih banka smanjila je kamatnu stopu. Bjelovarsko-bilogorska županija i dalje subvencionira kamatu s 2,8 posto, a poljoprivrednicima u određenim slučajevima, točnije poslovnim bankama, nudi se kamatna stopa od svega 2,5 posto. Najbolji su to kreditni uvjeti u Hrvatskoj i time se omogućava našim poljoprivrednicima da još povoljnije i lakše obave proljetnu sjetvu.

Velik interes

O interesu poljoprivrednika za ovu vrstu potpore govore podaci o ukupnoj realizaciji sredstava u iznosu od 165,8 milijuna kuna za 4.427 kreditna zahtjeva tijekom 13 godina koliko se provodi kreditna linija za proljetnu sjetvu. Godišnje se utroši prosječno 12 milijuna kuna kreditnih sredstava za oko 400 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Za subvencioniranje kamate kroz sve te godine Bjelovarsko-bilogorska županija je izdvojila gotovo 4 milijuna kuna. Poljoprivredni proizvođači tako lakše mogu u proljetnu sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i šećerne repe, a od ove godine po prvi puta kredit se može zatražiti i za presadnice povrća, dakle, povrtlarske kulture. Najniži iznos kredita koji se može zatražiti je 5.000,00 kuna, dok je najviši iznos koji se može zatražiti 1.000.000,00 kuna. Rok povrata kredita je jednokratno nakon 10 mjeseci.

Zainteresirane i druge županije

Napomenimo, kako je proljetna sjetva poljoprivrednicima iz godine u godinu sve veći financijski izdatak kojeg teško pokrivaju. Kako bi im se pomoglo da kvalitetno obave proljetnu sjetvu za što je nužno kvalitetno sjeme, mineralno gnojivo i zaštitna sredstva, kreditna linija i više im je nego dobrodošla. Da je riječ o dobrom projektu Bjelovarsko-bilogorske županije i dobro osmišljenom potvrđuje i interes poljoprivrednika i iz drugih Županija, ali kreditna linija pokriva samo bjelovarsko-bilogorske poljoprivredne proizvođače. Kako bi oni sami rekli kroz godine korištenja – da kreditna linija nije dobra, ne bi je sigurno koristili. Također, kroz tu kreditnu liniju Bjelovarsko-bilogorska županija je omogućila svojim poljoprivrednicima da se pripreme za ratarsku sezonu na vrijeme kada je agromaterijal i repormaterijal najpovoljniji na tržištu.

„Kad govorimo o našem potpisu ugovora, on je ono što moramo napraviti prije raspisivanja natječaja za kreditiranje proljetne sjetve za 2017. godinu. Najprije bih zahvalio bankama na boljim uvjetima koje su dali našim poljoprivrednicima. Banke su smanjile kamate. Sada kamate iznose od 5,3 do 6,3 posto. S obzirom da Županija sufinancira iznos kamata s 2,8 posto, to znači da će najniža sada biti tek 2,5 posto, a je najpovoljnija kamata za poljoprivrednike u Hrvatskoj. Očekujemo još veći odaziv svih onih koji se bave poljoprivredom. Kad govorimo o poljoprivredi, naznačio bih da smo u suradnji s našim poljoprivrednicima, našim OPG-ovima, ali i našim bankarima po prvi puta išli k tome da proširimo kreditnu liniju, u ovom slučaju, i na ratarstvo. Natječaje za ovu kreditnu liniju objavit ćemo u ponedjeljak. On će biti gotovo 6 mjeseci na raspolaganju našim poljoprivrednicima. Oni se mogu javljati od idućeg tjedna. Kreditna linija je prilagođena poljoprivrednicima tako da se u kratko vrijeme dobiju sredstva, a da se jednokratno vraćaju nakon jeseni nakon što poljoprivrednici naplate svoje poljoprivredne proizvode. Što se tiče dosadašnjih rezultata, u kreditnoj liniji dano je 165 milijuna kuna kredita, prosječno je 400 obiteljskih gospodarstava predalo zahtjeve, a ove godine želimo da prijeđe 12 ili 13 milijuna kuna i da samim time bude potpora poljoprivrednicima kad je to najpotrebnije. Smisao ove kreditne linije je da u vrijeme kada se jeftinije može nabaviti repromaterijal, da se kroz ovu kreditnu liniju uzmu sredstva i ostvari ušteda na cijeni koja mogu biti gotovo 30 posto, ovisno kada što kupujete. Mislim da smo time udovoljili zahtjevima naših poljoprivrednika i očekujemo interes koji će možda nadmašiti sve dosadašnje interese koje smo imali.“, rekao je župan Bajs.

Uključene i pravne osobe

„Po prvi puta u ovu kreditnu liniju nakon svih ovih godina uključujemo i pravne osobe koje, ne samo da su organizatori poljoprivredne proizvodnje, nego su isključivo i registrirani za poljoprivrednu djelatnost. Drago nam je što možemo biti uključeni u to i pokazali smo interes još prije tri godine da se zajedno sa svim bankama uključimo u kreditnu liniju. Moram reći da s obzirom da je najveći dio naših kreditnih zahtjeva vezan za poljoprivrednike i obrtnike koji su u sustavu poreza na dohodak i da njihove porezne prijave idu do kraja veljače, možda je pravo vrijeme za potpisivanje ovog ugovora. Što se tiče banaka, to je jedan od preduvjeta za dostavu dokumentacije za odobrenje cijelog kredita„ zaključio je Mario Lončar, direktor Centra za poslove s poduzećima.