Nakon blagdana Sveta tri kralja građani božićne ukrase spremaju do iduće godine, a mnogi od njih negdje trebaju odložiti i božićno drvce. Bilo da je riječ o jeli, smreki ili boru, živa božićna drvca treba zbrinuti na propisani način, a za to će se pobrinuti bjelovarski Komunalac koji od danas (četvrtak) kreće s akcijom njihovog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja.
-Odbačena božićna drvca prikupljati ćemo posebnim vozilom u vremenu od 7. do 12. siječnja. Molimo građane da drvca u tom periodu odlože na vidljivo mjesto pored kanti i kontejnera za komunalni otpad u dane redovnog odvoza otpada, najkasnije od sedam sati. Ujedno, molimo građane da drvca ne bacaju po javnim površinama, već da ih odlažu na predviđena mjesta za to kako bi našim zaposlenicima olakšali njihovo skupljanje–kazao je Stipe Crnković, rukovoditelj Radne jedinice Komunalne djelatnosti.
S obzirom da su tijekom 2013. godine prikupili 1.510, a prošle godine 1.853 drvca, u Komunalcu očekuju kako bi ove godine mogli prikupiti rekordan broj božićnih drvaca.
-Sakupljena božićna drvca ni ove godine neće završiti na odlagalištu, već će biti predana ovlaštenim oporabiteljima–napomenuo je Crnković.