Bjelovarsko-bilogorska Obrtnička komora u zvanje majstora prošle je godine promovirala 31 osobu, najviše od 2008. godine na ovamo. Među promoviranim majstorima je i Bjelovarčanin Jadranko Bogati. U svoje 34 godine života ima 14 godina staža u izradi namještaja i nikada nije imao niti priliku raditi u svojoj elektrotehničkoj struci. Diploma majstora stolara već mu je donijela unapređenje i povećanje plaće, a od kada je promoviran bez problema može biti mentor naučnicima.

– Htio sam imati zanimanje stolar jer već 14 godina radim na takvim poslovima, ali uvijek sam bio prijavljivan kao pomoćni radnik, nikada kao stolar, makar sam radio na takvim strojevima – zadovoljan je Jadranko, koji je u majstorsku diplomu uložio vlastitih 2800 kuna. On je tek jedan od dvojice u svojoj generaciji promoviranih stolara, zanimanje koje tržište rada upravo najviše traži, a u našim se školama ne provodi. Zbog toga je edukacija kojom se stječe diploma u Obrtničkoj komori jedini način da od potencijalnih dobijemo potvrđeno dobru radnu snagu. Inače, u bjelovarsko-bilogorskoj Obrtničkoj komori već tradicionalno u majstorskim generacijama najviše je kuhara i frizera. Prošla godina na toj će adresi biti zabilježena kao prva nakon osam godina u kojoj je interes za postizanjem najveće moguće obrazovne titule u obrtničkim zanimanjima premašio brojku 30.

– U posljednje vrijeme ima dosta mladih majstora, koji ovog trenutka nemaju namjeru otvoriti obrt nego im je diploma potrebna za neke rukovodeće funkcije ili za neka stručna radna mjesta kod drugih obrtnika, pa i tvrtki, kako bi mogli naučnicima biti mentori. Stručne radne snage nam treba gotovo u svim zanimanjima, a s druge strane ja sam uvjeren da će kad-tad i oni postati obrtnici – istaknuo je Goran Grgić, predsjednik Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije.