Gubitak u poslovanju konstanta je poslovanja posrnule bjelovarske montažerske tvtke Elektrometal posljednjih sedam godina. Prethodna uprava na čelu s Markom Rajčevićem taj gubitak prikrivala je knjigovodstvenim akrobacijama, a brojke koje su isplivale tijekom predstečajne nagodbe na koju su Elektrometal prisilila velika dugovanja i nelikvidnost, zatekle su i najveće pesimiste. Bjelovarska tvrtka u vrtlogu predstečajne nagodbe provela je gotovo četiri godine, sve dok Ina nije odlučila povući tužbu. Predstečajna nagodba postala je pravomoćna početkom godine, a novi vlasnici trebali bi izabrati članove Nadzornog odbora kroz mjesec-dva.

Na javnu nabavu samo kao podizvođači

Za to vrijeme Elektrometal gomila gubitke, iako valja napomenuti kako su ti gubici posljedica upravo razdoblja koje je prehodilo predstečajnoj nagodbi. Naime, dokle god je trajao sudski spor, nitko od vjerovnika nije mogao blokirati račun Elektrometala zbog potraživanja za dugovanja nastala u periodu prije predstečajne nagodbe.
Jedna od bitnih negativnih posljedica predstečajne sapunice svakako je i nemogućnost Elektrometala da se prijavljuje na javne nabave kao glavni izvođač radova, što im je godinama bio jedan od glavnih izvora poslova i prihoda. Kao podizvođač, Elektrometal dobiva manji dio kolača uz veću neizvjesnost oko naplate radova. Pozitivan rasplet predstečajne nagodbe jedan je od preduvjeta i za nastavak procesa restrukturiranja.

Smanjeni prihodi

Prema upravo objavljenom konsolidiranom i nerevidiranom godišnjem izvješću, Grupa Elektrometal lani je smanjila prihode na 56,5 milijuna kuna, dok su rashodi stali na 66 milijuna. Rezultat je gubitak u iznosu od deset milijuna kuna. Troškovi zaposlenika iznose 33 posto, što upućuje da je potrebno ili pronaći više posla ili zapošljavati manje radnika, a takve teške odluke moguće je provesti samo uz jasnu vlasničku strukturu.
– U 2016. godini negativan utjecaj krize odrazio se na poslovanje konsolidiranog subjekta, a rezultat je ostvareni gubitak u poslovanju Grupe uzrokovan pomanjkanjem posla i nedostatna zaposlenost kapaciteta, prije svega u matičnom društvu. U narednom periodu ne očekuju se veći pomaci u smislu poboljšanja likvidnosti, što znatno otežava podmirenje obveza prema dobavljačima, državi, bankama i zaposlenicima – stoji u izvješću Uprave.