Neki samo zalupe vratima, a neki čak puštaju pse kako bi nas otjerali–žali se Dragan Okrugić, vlasnik bjelovarskog dimnjačarskog obrta Dimko, opisujući susrete s građanima koji odbijaju čišćenje dimnjaka. Okrugić, koji ima koncesiju za čišćenje dimnjaka nad dva od četiri gradska rajona, kaže kako se uvijek nađu oni koji iz nekog razloga dimnjačara ne žele pustiti u kuću.
Ne vole dimnjačare
-Djelatnicima sam rekao da se ni u kom slučaju ne prepiru s ljudima koji ih ne žele pustiti da odrade svoj posao. Neki očito još ne shvaćaju da je sezona loženja službeno traje do 1. svibnja, da je pregled dimnjaka obavezan i da im život može biti u opasanosti ako se pregled ne obavi. Situaciju uvijek pokušavamo riješiti na miran način, a ako građani odbiju pregled dimnjaka, procedura je jasna. Tada o svemu obavijestimo komunalnog redara koji piše opomene, a potom i kazne–kaže Okrugić.
Prislina naplata
Premda će mnogima zvučati nevjerojatno, samo u prva tri mjeseca ove godine Grad Bjelovar izdao je 150 opomena građanima koji iz nekog razloga nisu omogućili čišćenje dimnjaka.
-U slučaju da dimnjačar vlasnika ne zatekne kod kuće, ostavlja mu ceduljicu s brojem telefona kako bi se dogovorili za vrijeme čišćenja dimnjaka. Ako nema odgovora, ostavlja još jednu obavijest. Ako se vlasnik ni tada ne javi, dimnjačar prijavljuje slučaj, a potom ispisujem opomenu vlasniku, a zatim i kaznu na koju je rok žalbe osam dana. Taj prekršajni nalog ide na Prekršajni sud, a potom se šalje na prisilnu naplatu putem FINA–e–pojašnjava pravnu proceduru Stipe Berić, gradski komunalni redar.
Pišu kazne
Inače, visina kazne za pravne osobe koje onemoguće redovno čišćenje dimnjaka iznosi 10 tisuća kuna, a za građane 1000 kuna. S obzirom da je komunalni redar u ime Grada u prva tri mjeseca ove godine ispisao 30–ak kazni, u gradski proračun slilo se 30–ak tisuća kuna iz džepova neodgovornih građana