Kako se promet povećava, nesreća je sve više, kao i broj smrtno stradalih na cestama. Premda je nekoć bio običaj da se na mjestu tragedije zapali tek pokoja svijeća i ostavi cvijeće, posebno na obljetnicu stradavanja, posljednjih godina pa i desetljeća raste trend uređenja tih mjesta gotovo poput grobova. Obitelji poginulih ondje posade cvijeće, a gotovo obavezno ondje postave nadgrobnu spomen ploču s imenom i prezimenom stradale osobe te datumom rođenja i datumom tragedije. No, postoji li kakva zakonska odredba koja brani takve, recimo to tako, običaje?
Policija nije nadležna
S obzirom da se zaista radi o osjetljivoj temi, za razgovor je bilo poprilično teško pronaći sugovornika. Čak je iz PU bjelovarsko–bilogorske na naš upit odgovorili tek citirajući odredbe iz Zakona o cestama. U čl. 45. stavku 2. tog zakona stoji kako je, između ostalog, na javnoj cesti zabranjeno ‘postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja’. Isti tako, stoji i kako koncesionar mora bez odgode ukloniti sve zapreke na cesti ili o tome obavijestiti nadležnu inspekciju.
– Iz navedenih odredbi vidljivo je da policija kao javna služba, pa time niti PU bjelovarsko–bilogorska, nema nikakvu ingerenciju nad problematikom postavljanja nadgrobnih spomenika na ili uz cestu, već je navedeno u isključivoj nadležnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionara, kao i nadležne inspekcije cestovnog prometa i cesta. Za sva daljnja pitanja s tim u vezi, upućujemo vas da se obratite Upravi prometne inspekcije Ministarstva prometa – kazali su iz bjelovarske policije.
Ploče postavljaju samoinicijativno
Mladen Čovran, voditelj odjela za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta pri Županijskoj upravi za ceste, kaže kako je itekako upoznat s problematikom postavljanja spomenika pored prometnica.
– Premda zakon izričito kaže da se pored prometnice na smiju postavljati spomen obilježja niti ikakve table, obitelji stradalih u prometu to često čine samoinicijativno, bez da su nas pitali za dopuštenje u slučaju da je riječ o cestama u našoj nadležnosti. Premda smo dužni maknuti takve ploče jer nam uz prometnicu pripada i metar izvan nje, to ne činimo, Upravo s toga jer se radi o izuzetno osjetljivoj temi – kaže Čovran.